Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Nowe metody testowania nowych części ceramicznych

Zanim użyje się materiałów ceramicznych w najbardziej istotnych częściach przemysłowych turbin gazowych należy określić ich niezawodność w warunkach skrajnego obciążenia. W ramach projektu CERCO zastosowano metody badań ultradźwiękowych do niedestrukcyjnej oceny komponentów CMC (Ceramic Matrix Composite - ceramiczne formy kompozytowe) i monitorowania generowanych przez nie emisji akustycznych.
Nowe metody testowania nowych części ceramicznych
Jedną z trudności było zwiększenie temperatury wlotowej do ponad 1400 stopni Celsjusza i użycie nieschłodzonych części oraz określenie, czy w tak skrajnych temperaturach komponenty ceramiczne będą się odpowiednio zachowywały. W takich warunkach stała turbina gazowa uzyskałaby wzrost sprawności termicznej o około 20% oraz wzrost mocy oddawanej o około 40%. Opracowanie całego zbioru metod testowania w celu oceny, czy materiały ceramiczne będą w stanie wytrzymać określone warunki obciążenia, zostało uznane przez partnerów projektu CERCO jako kluczowe.

Zastosowano innowacyjną metodę inspekcji ultradźwiękowej w celu oceny składników macierzy usztywniającej pod kątem występowania kompozytów tlenek-tlenek. Następnie można będzie określić stopień utraty sztywności przez materiały w funkcji czasu w symulowanych warunkach turbiny gazowej. Ponadto określono funkcje, które decydują o gromadzeniu się anizotropowych zniszczeń materiałów z kompozytów tlenek-tlenek z biegiem czasu. Ciągłe monitorowanie emisji akustycznych podczas testów wykonywanych w pseudostatycznych warunkach uzupełniono analizą opartą na rozpoznawaniu wzorców w sygnałach emisji akustycznej. Dzięki temu partnerzy projektu na Uniwersytecie w Patras w Grecji byli w stanie w całości scharakteryzować mechanizmy inicjowania i postępowania uszkodzeń, a także tryby uszkadzania materiałów z kompozytów tlenek-tlenek.

Wyniki te mogłyby znacznie przyczynić się do przyspieszenia wykorzystania ceramiki strukturalnej w silnikach opartych o turbiny gazowe.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę