Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

BESTUFS II — Wynik w skrócie

Project ID: 506384
Źródło dofinansowania: FP6-SUSTDEV
Kraj: Niemcy

Najlepsze sposoby gromadzenia odpadów miejskich

W ramach projektu Bestufs II zidentyfikowano i rozpowszechniono informacje o potencjalnych przeszkodach i dobrych praktykach w zakresie frachtu w miastach europejskich. Konsorcjum kontynuowało prace sieci tematycznej Bestufs. W skład konsorcjum weszli eksperci z branży transportowej, grupy użytkowników oraz operatorzy transportowi.
Najlepsze sposoby gromadzenia odpadów miejskich
W wyniku przeprowadzenia analizy dobrych praktyk partnerzy projektu przygotowali serię zaleceń. Dotyczą one między innymi zastosowania szeregu różnych podejść do zagadnienia transportu odpadów na obszarach miejskich w opozycji do zastosowania tylko jednego rozwiązania. Dodatkowo planowanie przestrzenne oraz planowanie transportu odpadów powinny być skoordynowane w celu określenia najlepszych lokalizacji wysypisk i pieców do spalania odpadów.

Badanie uwidoczniło potrzebę nawiązania przez władze lokalne współpracy z podmiotami odpowiedzialnymi za utylizację odpadów w celu zminimalizowania wpływu na środowisko. Zasugerowano także, że rządy i samorządy krajów członkowskich powinny nawiązać współpracę z prywatnymi operatorami w celu zaprojektowania zrównoważonych rozwiązań.

Innym priorytetem było promowanie pojazdów przyjaznych dla środowiska (ang. EFG — environment-friendly vehicle). Najskuteczniejszym sposobem jest podjęcie działań skierowanych do największych operatorów posiadających dużą flotę pojazdów, dzięki czemu negatywny wpływ zostanie zmniejszony w szybki i prosty sposób. Badania wykazały także, że największą poprawę wyników można osiągnąć dzięki zastosowaniu sprężonego gazu ziemnego jako paliwa. Z kolei pojazdy elektryczne są najwydajniejsze w przypadku wykorzystywania ich na obszarze zabudowanym o niewielkiej powierzchni, na przykład w historycznych centrach miast.

Zaawansowane technologicznie systemy kontroli i nadzoru frachtu najlepiej nadają się do wykorzystania w przypadku obszarów zabudowanych o dużej powierzchni, jednak w przypadku niewielkich centrów miast systemy niezautomatyzowane są najbardziej ekonomiczne. W przypadku systemów obydwu rodzajów należy zadbać o odpowiedni proces informowania wszystkich zainteresowanych stron, tak aby posiadały one pełną wiedzę o nowych inicjatywach od momentu ich rozpoczęcia.

Wszystkie systemy mające na celu ograniczenie dostępu do powierzchni miast są skazane na niepowodzenie, jeśli nie uwzględniają potrzeb ich użytkowników. W przypadku włączenia użytkowników we wczesnych etapach planowania szanse na pomyślne wdrożenie systemu ograniczenia dostępu do powierzchni miast są znacznie wyższe. W ten sposób przemyślana kampania informacyjna jest kluczowym elementem powodzenia systemu.

Zalecenia wypracowane w ramach projektu Bestufs II mogą przyczynić się nie tylko do zmniejszenia wpływu frachtu na środowisku, ale także do poprawy jakości życia mieszkańców miast. Krótsze czasy dostaw przyczynią się także do wsparcia rozwoju firm, zwiększenia stopy zatrudnienia oraz wsparcia gospodarki europejskiej.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę