Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Wysokie standardy dla ruchu rowerowego w Europie

Jazda na rowerze jest korzystna dla zdrowia i środowiska, toteż powinna być wspierana przez lokalne władze. Dokładny sposób takiego wsparcia to inna sprawa, ale sfinansowany przez UE projekt stał się uznanym standardem jakości, wnosząc swój wkład, by Europa stała się bardziej czystym, sprawniejszym i spokojniejszym kontynentem.
Wysokie standardy dla ruchu rowerowego w Europie
W obliczu wzrastających zanieczyszczeń powodowanych przez paliwa kopalne oraz wzrostu chorób układu sercowo-naczyniowego i cukrzycy w wielu krajach, odpowiednim sloganem wydaje się twierdzenie; "cztery koła złe, dwa koła dobre". Jeśli którekolwiek lokalne władze miejskie zdecydują się na wdrożenie takiej filozofii, to mogą uzyskać wgląd do projektu o nazwie "Audyt strategii ruchu rowerowego", będącego gwarantowanym źródłem informacji.

Kwalifikacje projektu BYPAD są na prawdę doskonałe. Projekt ten, zainicjowany około 10 lat temu, przekształcany był wraz ze wzrostem ruchu rowerowego w miastach europejskich. Zasadniczo rzecz biorąc, dokonuje on oceny lokalnych i regionalnych strategii dotyczących ruchu rowerowego oraz poprawy jego jakości.

Zamierzeniem projektu w jego nowym wcieleniu, pod nazwą platformy Bypad, była rozbudowa sieci Bypad na wszystkie regiony rozszerzającej się Europy, a nie tylko na obszarach zurbanizowanych i w miastach. Z tego powodu, partnerzy projektu zaadoptowali metodę Bypad prowadzenia audytów. Przeprowadzono rekrutację i specyficzne szkolenie nowych audytorów branżowych.

Platforma Bypad dostosowuje swoje narzędzia pracy do potrzeb klienta. Dla niewielkich oraz średnich miast, a także regionów, opracowano podręczniki i kwestionariusze. Materiały dostępne są w 17 językach i przeznaczone dla 21 krajów UE.

Zapewniono wszechstronne interaktywne usługi internetowe na stronach odnoszonych także do innych zagadnień z myślą o zdrowiu europejskich społeczeństw. Specyficzne narzędzie dostępne on-line umożliwia wypełnienie kwestionariusza Bypad w trybie on-line. Główny europejski portal z zakresu mobilności, Europejski Portal Serwisu Informacji o Transporcie Lokalnym (ELTIS) otrzymuje cenne wskazówki na temat ruchu rowerowego z bazy danych BYPAD.

Nie zaniedbano wydawania materiałów pisemnych oraz organizowania prelekcji. W artykułach, na konferencjach oraz w prowadzonych rozmowach rozpowszechnia się cenne informacje na temat zalet ruchu rowerowego. Wydano publikację pod tytułem "Europejskie podejście do ruchu rowerowego" przedstawiające najważniejsze informacje na temat historii projektu Bypad.

Wysokie standardy i holistyczne podejście powodują, iż BYPAD stanowi naturalny wybór każdej organizacji, która potrzebuje pomocy przy ustalaniu strategii dla ruchu rowerowego. Nie ma więc nic dziwnego, że projekt stał się europejskim standardem jakości strategii dla ruchu rowerowego.
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę