Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

PREVENT — Wynik w skrócie

Project ID: 507075
Źródło dofinansowania: FP6-IST
Kraj: Niemcy

Droga do redukowania wypadków

Rosnące nasilenie ruchu drogowego wymaga wzmożonej uwagi kierowcy. W sfinansowanym przez UE projekcie pod nazwą Prevent skoncentrowano uwagę na zastosowaniu inteligentnych systemów, które pomogą kierowcy przy prowadzeniu pojazdu oraz poprawią bezpieczeństwo na drogach dla wszystkich użytkowników.
Droga do redukowania wypadków
W niedalekiej przyszłości samochody zaczną nawiązywać łączność między sobą, a także ze środowiskiem organizacji ruchu. Systemy bezpieczeństwa pojazdów będą monitorowały kierowców, ostrzegając ich przed niebezpieczeństwami na trasie przejazdu, zapobiegając kolizjom oraz interweniując w razie potrzeby. Będzie to oznaczało zmniejszenie liczby wypadków samochodowych oraz mniej pracy dla "aniołów stróżów".

Ale nowa technologia musi przejść przez surowe próby praktyczne, zanim zostanie bezpiecznie zastosowana na drogach. Poza tym, okres przejściowy może trwać latami, bądź też przez dziesiątki lat, jeśli okaże się, że cena zakupu takiego sprzętu jest wysoka. W projekcie Prevent skoncentrowano uwagę na innowacyjnych czynnych technologiach środków bezpieczeństwa oraz starano się przyśpieszyć ich rozpowszechnienie na drogach europejskich.

Z tego powodu, naukowcy nawiązali współpracę z głównymi potentatami europejskiego przemysłu samochodowego, takimi jak DaimlerChrysler, Audi i BMW, jak również z dostawcami dla tego przemysłu. Opracowali oni, przetestowali i ocenili szeroki wachlarz technologii zapobiegających wypadkom, w oparciu o zastosowanie czujników i urządzeń łączności.

Urządzenia te obejmowały przystosowane tempomaty pomagające kierowcom w utrzymaniu dostatecznej odległości pomiędzy jadącymi niedaleko od siebie samochodami oraz elektroniczną kontrolę stabilności pojazdu, zapobiegającą poślizgom. Takie zaistalowane w pojeździe technologie stanowią przykłady zaawansowanych systemów wspomagania kierowcy (ADAS), ponieważ zawierają dodatkowy zestaw oczu i uszu pomocny kierowcom.

Postępy w dziedzinie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) umożliwiły dalsze poszerzenie zakresu ADAS. Projekt Prevent umożliwił realizację europejskich wysiłków badawczo-rozwojowych w zakresie skoncentrowanego opracowania systemów bezpieczeństwa samochodowego w oparciu o ICT w jednym ośrodku.W celu dalszego rozwinięcia systemów ADAS i udzielenia pomocy producentom w przezwyciężeniu złożonych aspektów prawnych dotyczących nowych technologii, stworzono europejski "Kodeks praktyk". W ramach projektu Prevent realizowano także próby, których celem było podniesienie świadomości konsumentów i decydentów w odniesieniu do potencjalnych korzyści, a także dostępności systemów konstruowanych w oparciu o rozwiązania technologii ICT.

W celu nawiązania porozumienia publicznego, we wrześniu 2007 r. uczestnicy projektu Prevent zorganizowali wydarzenie Icar, które było dobrze przyjętym pokazem ostatnich wyników badań europejskich technologii ICT przewidywanych dla inteligentniejszych i bezpieczniejszych samochodów. Pokaz ten, przeznaczony głównie dla publiczności, promował pełen zakres technologii opartych na systemach ICT i przeznaczonych dla pojazdów drogowych, obejmując także systemy wspomagania kierowcy oraz systemy współpracy w zakresie łączności.

"UE musi rozpowszechnić takie pomyślne informacje w kręgach konsumentów oraz kontynuować wywieranie nacisku na interesariuszy, zapewniając rychłe korzyści płynące dla Europejczyków ze stosowania takich doskonałych technologii" powiedziała w trakcie pokazu Icar Pani Viviane Reding, Komisarz UE ds. Społeczeństwa Informacyjnego i Mediów.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę