Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

NETLIPSE — Wynik w skrócie

Project ID: 20128
Źródło dofinansowania: FP6-SUSTDEV
Kraj: Niderlandy

Czas na podjęcie decyzji w sprawie transportu europejskiego

W celu upewnienia się, że pieniądze inwestowane w zintegrowaną strukturę dróg są mądrze wydawane, w ramach projektu europejskiego zainicjowano sieć informacyjną.
Czas na podjęcie decyzji w sprawie transportu europejskiego
Biała Księga pod nazwą "Czas wyboru" podkreśla potrzebę wprowadzenia dobrze zorganizowanej europejskiej sieci transportowej. Aby upewnić się, że system taki zostanie realnie wprowadzony, a nie pozostanie tylko na papierze, Unia Europejska stworzyła kilka dużych projektów dotyczących infrastruktury (LIP). Monitorowanie i ocena wyników projektów są absolutnie konieczne, ale przeszłe doświadczenia wykazały, iż jest to bardzo trudne.

W ramach finansowanego przez UE projektu Netlipse założono sieć informacyjną, by wypełnić tę lukę. W ten sposób, naukowcy uczestniczący w projekcie, jak i europejscy użytkownicy mogą odnieść maksimum korzyści z oszczędności cennego czasu i zainwestowanych pieniędzy. Wyniki badań umożliwiły przedstawienie wielu ważnych zaleceń.

Pomimo, iż realizacja szeregu projektów prowadzona jest z punktu widzenia indywidualnych perspektyw, wyniki wykazały, że wyzwania postawione przed dużymi projektami dotyczącymi infrastruktury (LIP) pozostają zadziwiająco podobne na obszarze całej Europy. Wspólną platformę stanowią tu przekazywane informacje, ponieważ pomagają one naukowcom we wzajemnym porozumieniu i rozwiązywaniu podobnych problemów.

Idealnie rzecz biorąc, zakres i cele projektów LIP powinny być powiązane ze sobą od samego początku na całym rozwijającym się kontynencie. Oznacza to kontrolowanie przebiegu postępów w projektach. Należy jednak uświadomić sobie wyzwanie polegające na znalezieniu równowagi między zbytnią, wzajemną ingerencją a konstruktywnym współdziałaniem.

Tak, jak w ramach każdego wspólnego biznesu, w którym poglądy interesariuszy są bardzo zróżnicowane i mogą reprezentować przeciwne opinie, zasadniczą sprawą jest otwarte porozumienie. Zainteresowane strony mogą dzielić się ze sobą zarówno problemami, jak też pomyślnymi planami, w ramach których sukces lub niepowodzenie mogą mieć poważny i trwały wpływ.

Pomimo, iż duże projekty z zatwierdzonymi budżetami mogą być realizowane z powodzeniem dzięki lepszej możliwości wykorzystania osiągnięć najnowszej technologii, to jednak należy liczyć się z elementem wysokiego ryzyka. Aby zminimalizować takie ryzyko, wszelkie innowacyjne plany powinny być zarządzane w osobnym przedziale, stosownie do indywidualnych potrzeb.

Wnioski wyciągane z poważnych badań należy uznać za daleko idące i posiadające znaczenie dla wszystkich poziomów ewolucyjnego rozwoju i zmian zachodzących w nowej Europie. Inwestycje w projekty dotyczące infrastruktury drogowej są szczególnie istotne, ponieważ sieć transportu transeuropejskiego jest podstawą ożywionej gospodarki.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę