Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

IM@GINE IT — Wynik w skrócie

Project ID: 508008
Źródło dofinansowania: FP6-IST
Kraj: Grecja

Pełne informacje o możliwościach podróżowania po Europie

Większość istniejących informacji na temat transportu publicznego dotyczy podróży miejskich lub tylko jednym środkiem transportu. W ramach finansowanego przez UE projektu Im@gine it obiecano opracowanie nowej usługi, łączącej różne sposoby transportu dla podróży wykraczających poza granice jednego kraju.
Pełne informacje o możliwościach podróżowania po Europie
Systemy nawigacji zapewniały dotąd najlepszą trasę podróżowania, wykorzystując głównie statyczne informacje drogowe. Ale czy takie podejście jest wystarczające? Czy podróżni nie byliby zainteresowani posiadaniem opcji wyboru pomiędzy alternatywnymi trasami, które obejmowałyby wszystkie formy transportu?

W okresie nowej ery Internetu, obywatele europejscy spodziewają się uaktualnionych informacji, nawet w oparciu o miejsce pobytu, gdziekowiek się ono znajduje i w jakim odbywa się czasie. Chcieliby oni mieć sposobność samodzielnego podejmowania decyzji i otrzymania możliwie najlepszego wsparcia. W przypadku podróży, dotyczy to naturalnie informacji uzyskiwanej w realnym czasie o wszystkich rodzajach transportu.

W ramach projektu Im@gine it, współfinansowanego przez Komisję Europejską, postawiono sobie za zadanie zapewnianie takich informacji za pośrednictwem pojedynczego systemu transportu. Taka nowa usługa informacyjna o mobilności skupia informacje na temat podróży i transportu, pochodzące od wielu operatorów, oraz pozwala docelowemu użytkownikowi na dostęp do nich za pośrednictwem zestawu usług sieciowych.

Format pobieranych danych może być różny w zależności od zawartości oferowanej przez różnych operatorów, toteż opracowano moduł, który przekształca dane na wspólny format. Dzięki wielostronnym interfejsom do platformy Im@gine it mogą być zintegrowani dodatkowi operatorzy zapewniający dostarczanie informacji.

Algorytm lokalizacji zapewnia identyfikację bieżącego położenia użytkownika, podczas gdy usługa "planowanie podróży" wybiera miejsce docelowe – jeśli nie zostało ono wprowadzone – oraz wylicza kilka alternatywnych tras. Przedstawiane są jedynie te, które dopasowane zostały do preferencji użytkownika, zapisanych w jego profilu personalnym.

Podobnie, usługa "pokaż wszystko dookoła" realizuje przedstawienie mapy obszarów wokół automatycznie wyliczonego położenia użytkownika, wraz ze wskazanymi, godnymi uwagi punktami użyteczności publicznej (POI), które dobierane są zależnie od zapisanych preferencji użytkownika. W przypadku podróży z wykorzystaniem więcej niż jednego środka transportu, dedykowany algorytm uczenia wylicza maksymalną, zadowalającą liczbę przesiadek.

Aplikacja programu osobistego asystenta może pracować na każdym telefonie komórkowym, osobistym komputerku kieszonkowym (PDA) lub komputerze PC. Aplikacja taka umożliwia nie tylko wprowadzenie profilu użytkownika, lecz przy użyciu metod statystycznych, może przewidywać jego potrzeby oraz dopasowywać odpowiednio zamawiane usługi. Ponadto, platforma Im@gine it może być otwierana anonimowo, zapewniając prywatność użytkownika.

Partnerzy projektu Im@gine it mają nadzieję, że taka nowa usługa informacyjna o mobilności przyczyni się do płynnego przechodzenia z jednego środka transportu do drugiego, zachęcając podróżnych do wykorzystywania bardziej przyjaznych środowisku sposobów transportu.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę