Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Bezpieczeństwo drogowe — kwestia przypadku czy świadomego działania?

Bezpieczna jazda nie leży w naturze większości ludzi, ale właściwe przepisy potrafią wpłynąć na zmianę ich zachowania. Baza danych najlepszych praktyk w zakresie egzekwowania prawa zawiera przykłady różnych metod, które pozwalają zmniejszyć liczbę i skutki wypadków drogowych.
Bezpieczeństwo drogowe — kwestia przypadku czy świadomego działania?
Dzięki wspólnemu rynkowi wewnętrznemu ciężarówki mogą bez zatrzymywania się przekraczać granicę francusko-belgijską. Niemniej jednak ze względów bezpieczeństwa kierowca pojazdu podlega przepisom określającym maksymalny czas prowadzenia pojazdu. Jeśli po zatrzymaniu pojazdu okaże się, że kierowca spędził za kierownicą 24 godziny bez przerwy, po obu stronach granicy mogą go spotkać zupełnie różne sankcje.

Chęć zwiększenia skuteczności przepisów niekoniecznie prowadzi do harmonizacji egzekwowania prawa w Europie. Co więcej, problem ten zyskał na wadze wraz z akcesją krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Celem finansowanego ze środków UE projektu Pepper było określenie wad i perspektyw przepisów dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ich egzekwowania w Europie, zarówno w odniesieniu do przewozów pasażerskich, jak i towarowych.

W związku z tym badacze prowadzący prace w ramach projektu Pepper skoncentrowali się na nieskutecznych elementach. Badacze przyjrzeli się sytuacji w krajach, które pomyślnie wdrożyły szereg przepisów wraz z uzupełniającymi metodami ich egzekwowania.

Wydaje się, że pomimo wprowadzania rozmaitych rozwiązań oraz opracowywania dalszych środków, poszczególne kraje chętnie wykorzystują rozwiązania stosowane za granicą. W przypadku wdrażania norm pojawia się mnóstwo ograniczeń, które w żaden sposób nie służą bezpieczeństwu na drogach.

W ramach projektu Pepper wszystkie informacje zgromadzone według zaleceń Komisji Europejskiej w zakresie egzekwowania prawa o ruchu drogowym zostały umieszczone w bazie danych. Baza danych o nazwie Cleopatra zawiera obecnie informacje dotyczące sześciu krajów europejskich, w których poziom bezpieczeństwa drogowego jest uznawany za stosunkowo wysoki. Kraje te to Niemcy, Francja, Finlandia, Holandia, Szwecja i Wielka Brytania.

Baza danych Cleopatra znajduje się w witrynie internetowej europejskiego stowarzyszenia Tispol (Stowarzyszenie Policji Drogowej, ang. Traffic Information System Police). W bazie tej znajdują się dane związane z prędkością, kierowaniem po spożyciu alkoholu oraz używaniem pasów bezpieczeństwa. Dostęp do tych informacji jest bezpłatny dla wszystkich podmiotów mogących wykorzystać te informacje w działaniach na rzecz poprawy bezpieczeństwa drogowego w Europie.

Dzięki wykorzystaniu udostępnionych w bazie danych Cleopatra informacji i wiedzy zgromadzonej w toku projektu Pepper decydenci nie tylko uzyskają narzędzia służące wdrażaniu tradycyjnych i nowatorskich środków bezpieczeństwa, ale także poznają sposoby klasyfikacji różnych metod egzekwowania prawa.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę