Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

Support-EAM — Wynik w skrócie

Project ID: 004754
Źródło dofinansowania: FP6-IST
Kraj: Francja

Znak jakości dla e-dostępności

Wymagania dotyczące harmonijnego, certifikowanego planu dostępności do sieci, wspierają społeczeństwo informacyjne, obejmując także osoby niepełnosprawne.
Znak jakości dla e-dostępności
Sposób dostępu do sieci wzbudzał w Europie wzrastające zastrzeżenia, zwłaszcza z uwagi na unikanie fragmentacji, płynnej harmonizacji oraz wdrażania schematów prawidłowych praktyk. Toteż inicjatywa "e-Europa 2005: społeczeństwo informacyjne dla każdego" umożliwiła wspólne działania Państw Członkowskich i Komisji Europejskiej, zmierzające do poszukiwania bardziej efektywnych środków uczestnictwa osób z niepełnosprawnościami w ramach gospodarki informacyjnej i społeczeństwa informacyjnego.

Z uwagi na tysiące istniejących usług internetowych, wdrożenie i harmonizacja e-dostępności w Europie były dużym wyzwaniem. Należało znaleźć rozwiązania dla barier technicznych, takich jak techniki dostępu, narzędzia do tworzenia dostępnych treści, narzędzia oceny, oraz standardy dostępności.

W ramach projektu Support-EAM rozpoczęto działania od przedstawienia strategii stworzenia znaku jakości e-dostępności dla towarów i usług spełniających odpowiednie standardy. Dotyczył on harmonizacji metod zatwierdzonych przez ekspertów uczestniczących w dwóch dodatkowych projektach IST; a mianowicie Bentoweb oraz EIAO. Wszystkie trzy projekty razem wzięte umożliwiły opracowanie analizy porównawczej w zakresie dostępności do sieci, toteż otrzymały nazwę zunifikowanej metody oceny sieci (UWEM).

W ramach projektu Support-EAM prowadzono badanie europejskich planów certyfikacji. Badanie to umożliwiło połączenie ogólnych pojęć i definicji stosowanych do opisu i porównania istniejących etykiet lub znaków jakości w rozmaitych domenach, na przykład takich jak europejskie komputerowe prawo jazdy (ECDL). W celu lepszego zrozumienia potrzeb, przeprowadzono dwie ankiety w trybie on-line w pięciu językach oraz opracowano procedurę zbierania i łączenia różnych metod w ramach jednego wdrożenia.

Wprowadzono zasadnicze elementy certyfikacji lub rozprowadzania znaku jakości, umożliwiającego zapewnienie zgodności co do przyszłych wymagań dotyczących dostępności do stron sieciowych, a następnie rozpowszechniono tę wiedzę on-line.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę