Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

MONRUK — Wynik w skrócie

Project ID: 31001
Źródło dofinansowania: FP6-AEROSPACE
Kraj: Norwegia

Większy obraz morskiego ekosystemu Europy

Znalezienie prawidłowej równowagi pomiędzy zamierzeniami gospodarczymi a środowiskowymi jest trudnym zadaniem. Dobrym miejscem do rozpoczęcia takich prac jest poprawa monitorowania europejskiego ekosystemu morskiego. Posiadając do dyspozycji najnowszą technologię z zakresu przestrzeni kosmicznej, europejscy naukowcy mogą lepiej oceniać stan ekosystemów morskich.
Większy obraz morskiego ekosystemu Europy
Europejskie zasoby rybostanu są zagrożone z powodu zanieczyszczeń, a w wielu przypadkach z powodu nadmiernych odłowów. Na przykład, wody przybrzeżne Morza Kaspijskiego i Czarnego zagrożone są z powodu niekontrolowanego rozwoju urbanistycznego i przemysłowego.Ryzyko wyginięcia cennych gatunków i różnorodności biologicznej jest poważne. Krytycznym krokiem w zachowaniu ekosystemów morskich jest zmiana istniejących warunków populacji morskiej. Ale stworzenie wszechstronnego obrazu stanu mórz europejskich jest wciąż trudne.

W ramach finansowanego przez UE projektu Monruk zastanawiano się nad zmianą takiej sytuacji. Przy pomocy obrazowania uzyskanego z radaru z aperturą syntetyczną (SAR), który obejmuje swoim zasięgiem większe obszary morskie, prowadzono monitorowanie środowiska morskiego w Rosji, na Ukrainie i w Kazachstanie.

Obrazowanie o wysokiej rezolucji, uzyskane z satelity Envisat, przeanalizowane zostało wraz z obrazowaniem optycznym i podczerwonym, jak również w oparciu o lokalne obserwacje z morskich platform wiertniczych, co pozwoliło na uzyskanie lepszego obrazu o tym, co się dzieje z morzami w tym regionie.

Interpretacja obrazowania pochodzącego z radaru, na przykład wzorców związanych z powierzchniowymi wiatrami, prądami i falami, jest sprawą złożoną. Dlatego też, zespół projektowy wprowadził dane uzyskane z satelity SAR do numerycznego modelu obrazowania radarowego (RIM), co zapewniło klarowniejszy obraz rzeczywistych zdarzeń, takich jak na przykład wyciek ropy naftowej na Morzu Kaspijskim. Naukowcy wykorzystali pomiary zrealizowane przez radar do określenia wzorów rozlewu ropy naftowej oraz kierunku ruchu zanieczyszczeń.

Po zakończeniu prac nad częścią projektu finansowaną przez UE, zespół naukowy chciałby nadal kontynuować badania swoich początkowych odkryć. Istniejące algorytmy powinny zostać dopracowane, a zastosowane w przyszłych satelitach czujniki, będą wymagały opracowania nowych metod i narzędzi. Potrzebne będą dalsze wysiłki, zmierzające do zatwierdzania produktów informacji zapewniających przedstawienie osobom podejmującym decyzje niezawodnego obrazu europejskiego ekosystemu morskiego.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę