Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

ARTIST2 — Wynik w skrócie

Project ID: 004527
Źródło dofinansowania: FP6-IST
Kraj: Francja

Zaawansowany europejski „projekt systemów osadzonych”.

Europa zaczyna liczyć się poważnie w dziedzinie dedykowanych mikrosystemów komputerowych; częściowo dzięki postępom w zakresie systemów osadzonych, realizowanych przez sieci ARTIST2 i ArtistDesign.
Zaawansowany europejski „projekt systemów osadzonych”.
Obecna technika polega w znacznym stopniu na elementach zwanych systemami osadzonymi – czyli systemach komputerowych, które spełniają dedykowane funkcje, zgrupowane w jednym urządzeniu. Systemy takie sterują rozmaitymi urządzeniami naziemnymi, począwszy od iPoda, a skończywszy na elektrowniach jądrowych.

Zamierzeniem w ramach inicjatywy stworzenia projektu ARTIST2 było stworzenie europejskiej wspólnoty naukowej wokół opracowania „projektu osadzonych systemów”, poprzez integrację zagadnień, zespołów oraz kompetentnych organizacji na terenie Europy. Zagadnienia takie obejmują, między innymi, modelowanie, operacje komputerowe w czasie rzeczywistym, analizę czasową, systemy sterowania, testowanie oraz weryfikację. Inicjatywa miała na celu opracowanie wirtualnego ośrodka doskonałości, skupiającego kilka grup – lub zespołów wirtualnych – z których każdy zajmowałby się specyficznym zagadnieniem.

W ramach projektu ARTIST2 zebrano pomyślnie najlepsze europejskie zespoły, zajmujące się różnymi zagadnieniami, pomagając im w przezwyciężeniu rozdrobnienia w ich dziedzinach zainteresowania. Udało się także doprowadzenie do integracji różnych grup lub kwestii w środowisku wielodyscyplinarnym, które obecnie odgrywa zasadniczą rolę w projektowaniu systemów osadzonych. Obydwa te osiągnięcia możliwe były dzięki dotychczasowym wysiłkom i doświadczeniom uzyskanym w ramach projektu ARTIST1, w ramach którego pracowano nad „Zaawansowanymi systemami czasu rzeczywistego”, z inicjatywy Piątego Programu Ramowego UE w zakresie badań.

Obecnie, międzynarodowa reputacja partnerów projektu ARTIST2, oraz ich globalna obecność podczas wydarzeń naukowych, umacnia doskonałość ich dokonań i sukces odniesiony w ramach projektu. Zasadniczymi cechami powodzenia były wzmożone inicjatywy badań, oraz szeroka wymiana naukowców i programów kształcenia.

Tworzenie naukowej wspólnoty w dziedzinie projektowania systemów osadzonych kontynuowane jest w dalszym ciągu za pośrednictwem sieci doskonałości ArtistDesign. Masa krytyczna potrzebna do rozwinięcia potencjału dla projektowania systemów osadzonych w Europie została w końcu stworzona!

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę