Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

BRIDGE — Wynik w skrócie

Project ID: 045609
Źródło dofinansowania: FP6-IST
Kraj: Niemcy

Przetwarzanie siatkowe łączy Europę z Chinami

Wysiłki w celu poprawy międzynarodowej współpracy między UE a Chinami w zakresie badań naukowych, pobudzone zostały dzięki, prowadzonym w obydwu regionach, pracom specjalistów od przetwarzania siatkowego.
Przetwarzanie siatkowe łączy Europę z Chinami
Intensywność badań naukowych wzrasta w skali globalnej. W roku 2007 zainicjowano finansowany przez UE projekt, by ulepszyć połączenia między europejskimi a chińskimi sieciami przetwarzania informacji, oraz umożliwić naukowcom prowadzenie wspólnych badań w dziedzinach charakteryzujących się obfitą ilością danych, a więc w badaniach przestrzeni kosmicznej, przemyśle farmaceutycznym i meteorologii.

Pierwszym wyzwaniem projektu o nazwie "Bilateralne badania i rozwój przemysłowy w zakresie poprawy i integracji technologii siatek przetwarzania danych" (Bridge), było opracowanie oprogramowania, które zapewniłoby kompatybilność siatek europejskich i chińskich. Europejska infrastruktura siatek (GRIA) oraz chiński system CNGrid (GOS) zapewniają porównywalne usługi, lecz były inaczej zorganizowane.

Zespół projektu Bridge pracował z zamierzeniem wypełnienia głównych luk pomiędzy systemami GRIA i GOS, przez stworzenie nowej superstruktury oprogramowania, jaka umożliwiłaby dostęp do tych systemów i wykorzystanie ich możliwości. System obejmuje dwie nowe bramki do dwóch siatek oraz wspólnie udostępnioną platformę, zarządzającą przepływem prac, umożliwia dostęp do potrzebnych aplikacji oraz przetwarza instrukcje wyższego rzędu na czynności, które może realizować każda z siatek.

W trakcie prowadzenia prac, zespół zajął się kluczowymi zagadnieniami współdziałania sieci, takimi jak zarządzanie strategią (relacje powiernicze, strategie ochrony, prawa dostępu), zarządzanie zasobami i zdolnościami (usługi świadczone w sytuacjach różnych ograniczeń), oraz przetwarzanie danych i ich przechowywanie.

W projekcie zorganizowano trzy wspólne prezentacje zastosowania, wykorzystując funkcje rozdzielonego przepływu prac i technikę dostępu do danych. Według opinii partnerów, symulacje dotyczące badań w przemyśle lotniczym i kosmicznym okazały się trudniejsze niż przewidywano, ponieważ poszczególne części symulacji realizowane były w różnych ośrodkach naukowych. Z tego powodu, optymalizacja przepływu prac z jednego ośrodka do drugiego, stanowiła olbrzymie wyzwanie. Pomimo to, zespół projektu Bridge określił optymalne parametry klapy skrzydła, zapewniające maksymalną siłę nośną oraz minimalizujące hałas podczas lądowania samolotu. Wyniki okazały się pomyślne.

Druga z prezentacji, zrealizowanych przez projekt Bridge, dotycząca olbrzymich ilości danych w zakresie meteorologii, stanowiła także wyzwanie. Jednak pod koniec dwuletniego okresu prac projektowych, naukowcy osiągnęli zamierzony cel połączenia dwóch meteorologicznych baz danych, przy użyciu hybrydowej infrastruktury siatek w oparciu o systemy GRIAi GOS.

Opracowanie nowego leku jest zarówno czasochłonne, jak też kosztowne. W symulacji procesów zachodzących w organizmie w poszukiwaniu potencjalnych zgodności lub dopasowań pomiędzy milionami małych cząsteczek a proteinami, które spełniają istotną rolę w organizmach wywołujących chorobę, może pomóc jedynie rozbudowany komputer. Cząsteczka, która wiąże się silnie z kluczową proteiną, posiada potencjał do tworzenia skutecznego nowego leku.

Naukowcy z projektu Bridge postanowili zintegrować cztery różne "narzędzia dokowania" – czyli programy, które wyliczają wiązania między małymi cząsteczkami a określonymi proteinami – realizowane w różnych lokalizacjach ośrodków w Europie i Chinach. Zdołali oni przetestować miliony cząsteczek, które byłyby obiecującymi elementami, na przykład przy leczeniu malarii lub wirusa H5N1 grypy u ptaków. Zgodnie z uzyskanymi raportami, pomyślnie rozwiązana metoda czterokrotnego podejścia do rozwiązania zapewniła obiecujące rezultaty, a infrastruktura, stworzona w ramach projektu Bridge, została już zaadaptowana w Egipcie, do walki z pasożytami malarii.

Zespół projektu Bridge przedstawiał te obiecujące rezultaty na różnych konferencjach w Chinach i Europie. Szczególnie partnerzy chińscy organizowali wiele warsztatów naukowych, w których uczestniczyli partnerzy przemysłowi z chińskich zainteresowanych sektorów przemysłu.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę