Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

CENTRAL LOCO — Wynik w skrócie

Project ID: 15914
Źródło dofinansowania: FP6-SUSTDEV
Kraj: Polska

Loco logistyka

Rozwinięty europejski i globalny handel wymaga bardzo silnej logistyki oraz uaktualnionego sektora transportu i prowadzenia operacji z najwyższą wydajnością.
Loco logistyka
Wysiłki zmierzające do tego, by zebrać cenne informacje z realizowanych poprzednio projektów logistycznych UE oraz rozpowszechnić je między biznesy, zaowocowały w sektorze transportu, zwłaszcza w Środkowej Europie.

W finansowanym przez UE projekcie, o nazwie "Środkowoeuropejska sieć kompetencji w logistyce" (Central Loco), promowano rozpowszechnienie i wykorzystanie projektów naukowych UE w zakresie logistyki przez sektor transportu. W projekcie zidentyfikowano pomyślnie 120 projektów badawczych na temat logistyki i transportu intermodalnego, stwarzając bazę danych, która może być przeglądana w trybie on-line.

Wiele przedsiębiorstw z sektora transportu nie posiadało dostatecznej wiedzy ani doświadczenia w zakresie takim jak przodujące firmy, zwłaszcza w związku z bezpieczeństwem i ochroną różnych rodzajów transportu.

Projekt Central Loco skoncentrował swoją uwagę na Czechach, Węgrzech, Polsce i Słowacji, gdzie sektory transportu i logistyki uznane zostały za niesprawne. Na samym początku prac projektu, w roku 2005, założono stronę internetową oraz zorganizowano warsztaty naukowe w stolicy Czech, Pradze. Warsztat naukowy na temat "Nowe telematyczne rozwiązania w logistyce" zorganizował 10 prezentacji, które poddane zostały dyskusji.

Drugi warsztat naukowy miał miejsce w roku 2007 na Węgrzech, w Budapeszcie, omawiając "Problemy i nowe rozwiązania w logistyce ze specyficznym uwzględnieniem automatycznej identyfikacji". Zaprezentował on nowatorskie rozwiązania w ramach zaawansowanej logistyki, koncentrując się na globalnym systemie identyfikacji częstotliwości radiowej (RFID) oraz elektronicznym kodzie produktu (EPC).

Grupa około 40% uczestników reprezentowała organizacje biznesowe z tej dziedziny, co stanowiło znacznie więcej przybyłych osób, niż można było się spodziewać z tego sektora biznesu. Warsztaty naukowe zgromadziły także interesariuszy ze środowisk naukowych i biznesowych, w większości ze Środkowej Europy, poszukujących wytycznych nowatorskich sposobów współpracy.

Warto zwrócić uwagę, że konferencja zorganizowana w ramach projektu Central Loco przez Instytut Logistyki i Magazynowania (ILIM), miała miejsce równolegle z prestiżowym polskim kongresem "LOGISTICS 2006". W trakcie konferencji, która przyciągnęła 600 uczestników, zamiast przewidywanych 200, omawiano różne zagadnienia związane z logistyką. Wszystkie te wysiłki uzupełniane były przez regularne biuletyny, kierowane do wzrastającej grupy 5500 osób.Ogólnie biorąc, projekt stworzył wiele sposobności do zainicjowania nowych projektów, a dla biznesów zapewnił możliwości udoskonalenia ich usług. Umożliwił też zachęcenie odpowiednich biznesów do uczestnictwa w europejskich programach ramowych oraz podniesienia ich poziomu do realnej międzynarodowej współpracy.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę