Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

TRUEFOOD — Wynik w skrócie

Project ID: 16264
Źródło dofinansowania: FP6-FOOD
Kraj: Włochy

Aby żywność była bezpieczniejsza

Kontrolowanie różnych etapów procesu produkcji żywności sprawia, że żywność staje się bezpieczniejsza. Taka kontrola stanowi dla władz cenne narzędzie, dzięki któremu może pilnować, że żywność, którą spożywamy, nie jest zanieczyszczona i nam nie zagraża.
Aby żywność była bezpieczniejsza
Doskonałość pod względem bezpieczeństwa żywności oraz jakości żywności zajmuje wysoką pozycję na liście priorytetów UE i stanowi wyznacznik zaawansowania cywilizacyjnego. W ramach finansowanego przez UE projektu "Tradycyjna żywność zjednoczonej Europy" (Truefood) przeanalizowano sposoby, które mogłyby zrewolucjonizować i udoskonalić bezpieczeństwo i jakość produkcji żywności poprzez badania naukowe, rozwijanie świadomości i szkolenia.

Skupiono się na podejściu "od farmy do widelca", tzn. takim, które obejmuje wszystkie etapy produkcji, takie jak: zbiór, przechowywanie, przetwarzanie, pakowanie i sprzedaż. W toku projektu ustalono, jak konsumenci postrzegają bezpieczeństwo żywności i jakie mają wobec niej oczekiwania. Ponadto prowadzono prace nad wprowadzeniem innowacji chroniących żywność przed zagrożeniami mikrobiologicznymi i chemicznymi, a także innych, które poprawiłyby między innymi ich właściwości odżywcze. Zajęto się także zagadnieniami ochrony środowiska i etyki.

Dodatkowo projekt wsparł rozwój marketingu i łańcucha zaopatrzenia tradycyjnych produktów spożywczych. Osiągnięcia będzie można wykorzystać na rzecz ulepszeń w różnych gałęziach przemysłu spożywczego i firmach tej branży w Europie, a także w polityce ochrony konsumentów.

Zespół projektu Truefood sporządził wytyczne efektywnego transferu technologicznego dla małych i średnich przedsiębiorstw (SME) w sektorze spożywczym, ze szczególnym uwzględnieniem wytwórców tradycyjnej żywności. Skupiono się na przedsiębiorstwach SME, ponieważ mają one większe trudności w przyswajaniu nowych technologii niż duże firmy.

Prace są kontynuowane przez około 20 mediatorów technologiczno-naukowych (TSM), przy wsparciu ze strony silnej sieci jednostek szkoleniowo-upowszechniających (TDU), które obsługują 3,5 tysiąca przedsiębiorstw SME. Intensywna współpraca między uczestnikami zajmującymi się badaniami naukowymi, mediatorami TSM i przedsiębiorstwami SME przekształca się w trwałą kooperację poza projektem Truefood, zwłaszcza w zakresie nowych projektów badawczo-rozwojowych (R&D).

We wszystkich tych wysiłkach wsparciem mogą być osiągnięcia prezentowanego projektu, w tym narzędzia do transferu technologii i wiedzy, materiały szkoleniowe, karty informacyjne i witryny internetowe, takie jak Truefood.eu i Truefish.eu. Ostatecznym osiągnięciem jest bezpieczniejsza żywność na stołach mieszkańców Europy.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę