Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

EUROTURBO6 — Wynik w skrócie

Project ID: 16055
Źródło dofinansowania: FP6-AEROSPACE
Kraj: Francja

Udana konferencja w sprawie maszyn turbinowych

Szósta Konferencja Euroturbo, zorganizowana we Francji, była prezentacją najnowszej techniki w tej dziedzinie. Organizowane spotkania wytyczyły drogę dla przyszłych konferencji na temat maszyn turbinowych.
Udana konferencja w sprawie maszyn turbinowych
Maszyny turbinowe stanowią dziedzinę inżynierii mechanicznej, zajmującą się transferem energii między wirnikiem a cieczą w turbinach i sprężarkach. Dziedzina ta związana jest z dynamiką cieczy i termodynamiką, a więc zagadnieniami, które odgrywają ważną rolę w przemyśle, energetyce oraz w licznych zastosowaniach naukowych.

Finansowana przez UE inicjatywa, pod nazwą „Wsparcie Szóstej Europejskiej Konferencji w sprawie maszyn turbinowych – dynamika cieczy i termodynamika, Lille, marzec 2005“ (Euroturbo6), rozwinęła transfer technologii w tej dziedzinie na terenie Europy. Sprawą zasadniczej wagi dla naukowców, projektantów i użytkowników elementów maszyn turbinowych jest zakładanie i utrzymywanie partnerstw na terenie Europy, zwłaszcza organizowanych pomiędzy krajami wschodniej Europy i ich zachodnimi odpowiednikami.

Konferencja miała miejsce w marcu 2005 r. we francuskim mieście Lille i prowadzona była w dwóch równoległych sesjach naukowych. Sesjom przewodniczyli wybitni członkowie europejskiej społeczności naukowej, a także brało w nich udział pięciu wystawców. W ramach konferencji zorganizowano specjalne spotkania z grupami interesariuszy, toteż została ona uznana za znaczące wydarzenie, prezentujące najnowsze osiągnięcia i najlepsze praktyczne metody postępowania w tej dziedzinie.Konferencja reprezentowała ‎idealne forum do dyskusji wyników projektów naukowych finansowanych przez Komisję Europejską oraz pomogła w wyjaśnieniu uczestnikom najnowszej wiedzy w tym zakresie. Pełne i żywe uczestnictwo oraz zainteresowanie tą dziedziną na terenie Europy pomogło w scementowaniu pomyślnych przyszłych działań w organizowaniu konferencji Euroturbo, ustalając przywództwo kontynentu europejskiego w tej dziedzinie.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę