Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

AD4 — Wynik w skrócie

Project ID: 12328
Źródło dofinansowania: FP6-AEROSPACE
Kraj: Włochy

Ponowne rozpracowanie kontroli ruchu lotniczego

Dzięki nowej technice audiowizualnej 3D samolotami będą kierowały w przyszłości bardziej wyraźne trójwymiarowe i bezpieczniejsze systemy kontroli ruchu.
Ponowne rozpracowanie kontroli ruchu lotniczego
Ruch lotniczy na całym świecie stale wzrasta, a razem z tym wzrasta utrudnienie jego zarządzaniem. Model zarządzania ruchem lotniczym (ATM) nie zmienił się zbytnio w ciągu ostatnich 30 lat, pomimo, iż w dziedzinie tej opracowano wiele nowych technologii.

W finansowanym przez UE projekcie, o nazwie "System zarządzania wirtualną przestrzenią lotniczą 4D" (AD4), badano w jaki sposób zintegrować technikę trójwymiarową w celu wymiany klasycznego obrazu dwuwymiarowego stosowanego przy zarządzaniu ruchem lotniczym (ATM). Członkowie zespołu zamierzali zmodyfikować istniejący trójwymiarowy (3D) system wirtualnej rzeczywistości o nazwie D3 (Dcube), który wizualnie reprezentuje i manipuluje danymi w czasie rzeczywistym, zarówno w otwartej przestrzeni, jak też na poziomie lotniska. Manipulacja danych może być realizowana przy wykorzystaniu wyświetlaczy autostereoskopowych oraz urządzeń z myszą pracującą w przestrzeni 3D.Partnerzy projektu opracowali tę technikę z ekspertami w dziedzinie systemów ATM i programistami wirtualnej rzeczywistości, wykorzystując dane z istniejących ośrodków kontroli ruchu. Działalność ta podkreśliła zrozumienie korzyści, jakie reprezentacja 3D posiada w porównaniu z techniką 2D dla kontrolerów ruchu lotniczego, jeśli wziąć pod uwagę wyższą skuteczność i bezpieczeństwo. System zaprojektowany został w taki sposób, by pozwolić na kontrolę i monitorowanie większej liczby samolotów na rozleglejszej przestrzeni. Takie środowisko 3D umożliwia kontrolerowi stosowanie techniki audiowizualnej w określonym regionie, pokazując dużo wyraźniej dużą liczbę samolotów oraz ich tras przelotu w czasie rzeczywistym. Pozwala to na zmianę tras lotu w sposób interaktywny w miarę bieżącego uaktualniania danych.

Technika ta przeszła przez wiele testów i symulacji, otwierając drogę do projektowania następnej generacji urządzeń zarządzania ruchem lotniczym. Jeśli opracowanie systemu powiedzie się, to kontrolerzy ruchu lotniczego będą widzieli dużo bardziej zaawansowane i doskonalsze systemy ATM w najbliższej przyszłości.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę