Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

ERMISA — Wynik w skrócie

Project ID: 15171
Źródło dofinansowania: FP6-INCO

Europa dzieli się doświadczeniem w dziedzinie górnictwa z Ameryką Południową

Europejscy naukowcy udali się do Peru, aby zdobyć wiedzę na temat wpływu górnictwa na obywateli i ekosystem tego kraju. Zakładali oni, że poprzez skupienie uwagi na mniej pożądanych kwestiach związanych z górnictwem uda się wywołać impuls do przeprowadzenia zmian.
Europa dzieli się doświadczeniem w dziedzinie górnictwa z Ameryką Południową
Górnictwo to jedna z głównych gałęzi przemysłu, która powoduje największe szkody w środowisku naturalnym. Nawet po zamknięciu, kopalnia może wciąż zanieczyszczać lokalne zasoby wodne. Najbardziej poszkodowane wskutek działalności górniczej są tereny suche, na których występują niewielkie opady deszczu.

W Europie sfinansowano rozległe badania, które mają na celu opracowanie bardziej przyjaznych dla środowiska technik górniczych oraz technologii pozwalających na uzdatnianie zanieczyszczonych zasobów wodnych. Celem prac prowadzonych w ramach projektu o nazwie „Regulacja środowiskowa wód kopalnianych w Ameryce Południowej” ('Environmental Regulation Mine Waters in South America' - Ermisa) było przeniesienie cennych doświadczeń na kontynent południowoamerykański.

Po wybraniu Peru jako miejsca prowadzenia testów, zespół uczestniczący w projekcie Ermisa nawiązał kontakt z firmami działającymi w sektorze górniczym, agencjami rządowymi oraz społecznościami dotkniętymi szkodami górniczymi. Powyższe działania ułatwiła współpraca z 'Grupo de Diálogo Minería y Desarrollo Sostenible' (Grupa ds. dialogu na rzecz górnictwa i rozwoju zrównoważonego - 'Dialogue Group on Mining and Sustainable Development'). Celem prac było zgromadzenie informacji na temat aktualnego stanu górnictwa oraz na temat zarządzania zasobami wodnymi w tym kraju. Podjęto także wysiłki na rzecz upowszechniania ważnych informacji uzyskanych w ramach innych projektów europejskich dotyczących badań i rozwoju technologicznego ('research and technological development' - RTD) w sektorze górniczym.

Zapoczątkowano dialog ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, głównie za pośrednictwem międzynarodowych forów, które spotkały się z dużym zainteresowaniem. Efektem końcowym powyższych działań było opracowanie szeregu rekomendacji. Uwzględniając długą historię górnictwa w Peru, niezbędne jest opracowanie specyficznych planów, które pozwolą na naprawę szkód wyrządzonych przez nieczynne już kopalnie. Kluczowe jest także stworzenie w przyszłości systemu umożliwiającego lepsze zarządzanie zasobami wodnymi, jeśli to możliwe, opartego na podejściu obejmującym całą powierzchnię spływu. Firmy górnicze zachęcano również do utrzymywania wysokich standardów, które obowiązują w innych częściach świata.

W celu zwiększenia wpływów projektu, wiedza i doświadczenie pozyskane w trakcie prowadzonych prac zostaną udostępnione południowoamerykańskim sąsiadom Peru.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę