Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

PRO2CONTROL — Wynik w skrócie

Project ID: 17900
Źródło dofinansowania: FP6-SME
Kraj: Hiszpania

Inteligentne systemy zapewnią bezusterkowe produkty

Procesy formowania, takie jak wykrawanie blach metalowych oraz głębokie wytłaczanie, są raczej niestabilne. Niewielkie zmiany w parametrach produkcji lub jakości materiału i funkcjonowania maszyny mogą spowodować odchyłkę od stabilności procesu i produkcję wybrakowanych części.
Inteligentne systemy zapewnią bezusterkowe produkty
Problemy powstałe przy wytwarzaniu części o niewielkich wymiarach w dużych seriach, przy wysokiej szybkości i wydajności produkcji, są szczególnie trudne do wykrycia. Powoduje to często kontynuację produkcji wybrakowanych części do momentu, gdy statystyczna kontrola jakości wychwyci "nieprawidłowość" i zatrzyma produkcję.

W ramach projektu, pod nazwą "Kontrola procesów wytłaczania i wykrawania w trybie on-line oraz kontrola jakości produktu przy wykorzystaniu techniki zestawu czujników i sztucznej obserwacji" (Pro2control), planowano opracowanie pełnego systemu kontroli, który zapewniłby bezusterkowe wyniki w sektorze formowania, przy produkcji detali o niewielkich wymiarach. W tym finansowanym przez UE projekcie zamierzano uzyskać pełną diagnozę i kontrolę jakości produkcji wytwarzanych części.W celu realizacji tych zadań rozważano dwie uzupełniające się metody. Pierwsza polega na wykorzystaniu emisji akustycznej (AE) i technice pomiarów obciążenia, natomiast druga dotyczy systemu sztucznego widzenia (AV). Ostatnia wymieniona metoda obejmuje zestaw kamer oraz elastyczny system przetwarzania obrazowania, umożliwiający wykrywanie defektów w czasie rzeczywistym.

Partnerzy projektu pracowali najpierw nad podwyższeniem wydajności urządzeń produkcyjnych poprzez detekcję niestabilności przy operacjach wykrawania i wytłaczania, wykorzystując siły i czujniki AE. W dwóch przedsiębiorstwach związanych z przemysłem zainstalowano dwa systemy monitorowania, które dały pozytywne wyniki.

Członkowie zespołu skoncentrowali się następnie na detekcji części wybrakowanych w trybie on-line przy operacjach formowania w dwóch przedsiębiorstwach. Techniki AV wykorzystane zostały do obniżenia wewnętrznej produkcji części z usterkami oraz eliminowania dostaw wybrakowanych części do klientów. Opracowano system AV, wyposażony w dwie inteligentne kamery, a następnie zintegrowano go w jednym z przedsiębiorstw, prowadzącym operacje wykrawania. System ten okazał się efektywny przy kontroli jakości przeszło 100 części na minutę, toteż umożliwił analizowanie 100% wyprodukowanych części.

Projekt Pro2control zapewnił opracowanie eksperckiego systemu interfejsu graficznego użytkownika, sygnalizującego błędy operacji za pośrednictwem operatorów, którzy sprawdzają diagnozy systemu. Integracja opracowanego systemu została pomyślnie zrealizowana w przedsiębiorstwie prowadzącym operacje wykrawania, a ostateczna weryfikacja miała miejsce podczas wytwarzania określonych części.

Opracowany inteligentny system kontroli, oparty na technikach sztucznej inteligencji, powiązany został z układem monitorowania, obejmującym zestaw czujników, jak również system AV. Naśladując kontrolę prowadzoną przez operatorów, inteligentny system kontroli może reagować szybciej i z większą precyzją oraz niezawodnością.

Rezultaty wdrożonych systemów w przedsiębiorstwie prowadzącym operacje wykrawania wykazały zmniejszenie produkcji wybrakowanych części o 20%, a dzięki prowadzonej w 100% ocenie produkowanych detali, także redukcję procentowej ilości wybrakowanych części wysyłanych do klienta. Wdrożenie systemu eksperckiego umożliwiło również skrócenie czasu reakcji potrzebnego na rozwiązanie problemów z zatrzymywaniem produkcji, co oznacza oszczędności w kosztach.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę