Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

ADOXPOL — Wynik w skrócie

Project ID: 18157
Źródło dofinansowania: FP6-SME
Kraj: Norwegia

Mikropęcherze ozonu cudownym środkiem służącym do oczyszczania ścieków

Ozon stanowi niepożądany składnik powietrza atmosferycznego, gdyż wpływa negatywnie na stan zdrowia ludności. Jednakże jego własności utleniające mogą czynić cuda w zakresie oczyszczania ścieków.
Mikropęcherze ozonu cudownym środkiem służącym do oczyszczania ścieków
Ramowa Dyrektywa Wodna UE ('Water Framework Directive') obejmuje rygorystyczne standardy dotyczące jakości wód. Skuteczne oczyszczanie ścieków stanowi integralny element każdej strategii zarządzania zasobami wodnymi. Zagadnienie to jest szczególnym wyzwaniem w nowych państwach członkowskich UE, w których technologie oczyszczania ścieków są często przestarzałe.

W ramach finansowanego przez UE projektu o nazwie "Opracowywanie zaawansowanych systemów oczyszczania ścieków, bazujących na utlenianiu ozonem oraz technice flotacyjnej, w celu zmaksymalizowania ponownego wykorzystywania zasobów wodnych" ('Development of advanced wastewater treatment with ozone oxidation and flotation technique for maximum water reuse' - Adoxpol) poszukiwano sposobów rozwiązania powyższego problemu poprzez innowacje. Uczestnicy projektu Adoxpol podjęli prace nad zaprojektowaniem i budową prototypowego systemu oczyszczania ścieków.

Podstawowym sposobem oczyszczania jest wprowadzenie ozonu w obieg oczyszczania ścieków. Aby zmaksymalizować powierzchnię cząstek ozonu, wchodzącą w kontakt ze ściekami, wytwarzane są mikropęcherze ozonu, które następnie równomiernie wprowadza się do obiegu oczyszczania. Oprócz flotacji ozonu, prototyp opracowany w ramach projektu Adoxpol obejmuje także wysoce wydajny filtr siatkowy o bardzo małych porach.

Informacje na temat działania systemu przekazywane są jego operatorowi za pośrednictwem terminala komputerowego. Oprogramowanie komputerowe umożliwia ponadto operatorowi sterowanie ilością mikropęcherzy ozonu uwalnianych do obiegu, w celu optymalizowania parametrów jakości wody.

Testy, które przeprowadzono w rzeźni oraz w zakładzie produkcji tranu rybiego, wykazały, że możliwe jest spełnienie rygorystycznych norm dotyczących jakości wody, które obecnie obowiązują. Uczestnicy projektu Adoxpol planują objąć swoim działaniem kolejne podmioty zaangażowane w przemysł przetwórstwa żywności oraz w produkcję. Powyższa technologia bardziej wydajnego oczyszczania ścieków pomoże zwiększyć ponowne wykorzystanie wody, będącej ograniczonym zasobem naturalnym.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę