Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

TLC — Wynik w skrócie

Project ID: 12326
Źródło dofinansowania: FP6-AEROSPACE
Kraj: Francja

Ubogie spalanie zapewni czyste ekologicznie lotnictwo

Emisje pochodzące z działalności lotnictwa wpływają na lokalną jakość powietrza, oraz ogólnie, na globalne środowisko. Ulepszenie techniki spalania stanowi ważny element kontroli takich emisji.
Ubogie spalanie zapewni czyste ekologicznie lotnictwo
Zastosowanie dostatecznie ubogich mieszanek paliwowo-powietrznych w silniku spalinowym zapewnia wysoką wydajność, jak też niską zawartość emisji. Toteż przełomowe odkrycia w zakresie ubogiego spalania mogą doprowadzić do obniżenia emisji NOx podczas cyklu lądowania i startu (LTO), jak również podczas szybkości przelotowych. Wykorzystanie zalet systemów wtrysku posiada najbardziej istotne znaczenie ze wszystkich pozytywnych elementów ubogiego spalania.

W finansowanym przez UE projekcie "W kierunku ubogiego spalania" (TLC) obrano ten właśnie temat za główny cel, z wizją poprawy poziomów ubogiego spalania. W ramach konsorcjum TLC zebrano łącznie 19 partnerów z 6 krajów europejskich, a w tym ośrodki badań, uniwersytety, laboratoria oraz ekspertów z dziedziny techniki spalania w silnikach lotniczych.

Realizowano wysiłki, by osiągnąć dostateczną dojrzałość konstrukcji pojedynczej pierścieniowej komory spalania, a także uzyskać znaczne obniżenie emisji NOx w celu poprawy jakości powietrza zarówno lokalnie, jak i globalnie. Szeroki zakres prowadzonych eksperymentów miał na celu realizację wymienionych zadań w pojedynczych lub pierścieniowych komorach spalania.

Oceniano precyzyjnie charakterystyki oddziaływania obecności sadzy i inne emisje gazowe. Do okresu obecnego partnerzy projektu pracowali nad najnowszymi nieinwazyjnymi technikami pomiarów laserowych, mając za cel przeprowadzenie oceny rzeczywistych warunków istniejących w komorach spalania. Skoncentrowano się także na zastosowaniu tych technik w eksperymentach z różnymi koncepcjami systemów wtrysku.

Członkowie zespołu TLC ocenili eksperymentalnie pełen zakres warunków pracy, a także oszacowali ryzyko występowania zjawisk samozapłonu i cofnięcia płomienia, jak też ograniczenia związane z zanikiem ubogiej mieszanki. Wykorzystano zaawansowaną symulację obliczeniowej dynamiki płynów (CFD), wykorzystując dane uzyskane z przeprowadzonych eksperymentów, co ułatwiło kalibrację najnowszych kodów do przewidywania zawartości emisji.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę