Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

DIGIMAT — Wynik w skrócie

Project ID: 17105
Źródło dofinansowania: FP6-NMP
Kraj: Francja

Wieloskalowe modelowanie zapewnia postępy w dziedzinie stopów

Ulepszone rodzaje stopów bez krystalizacji mogą potencjalnie poprawić konstrukcję wielu produktów i ich zastosowania w szeregu sektorów przemysłowych. Poczyniono więc wysiłki, by zająć się rozwiązaniem problemów z krystalizacją.
Wieloskalowe modelowanie zapewnia postępy w dziedzinie stopów
Stopy złożone z dwóch lub więcej metali są często silniejsze, lżejsze i wydajniejsze w zastosowaniu przemysłowym oraz nadają się do szeregu różnych produktów. Produkty takie stosowane są w samochodach i samolotach, a także w elektronice i urządzeniach medycznych.

Wytwarzanie stopów jest często utrudnione z uwagi na rekrystalizację, która może wpływać na jakość końcowego produktu. Jednak, fluktuacja stanu krystalizacji utrudnia określenie dokładnego mechanizmu tego zjawiska i sposobu jego rozwiązania.

W finansowanym przez UE projekcie, o nazwie "Wieloskalowe modelowanie krystalizacji w metalach w oparciu o schemat materiału cyfrowego" (Digimat), badano sposoby rozwiązania problemów spowodowanych przez rekrystalizację. Zaproponowano wieloskalowe modelowanie przy użyciu mediów cyfrowych, by w pełni zrozumieć zjawisko rekrystalizacji.

Partnerzy projektu Digimat sądzili, iż cyfrowa reprezentacja może być przetworzona na elementy wykorzystywane do symulowania plastycznej deformacji i zachodzącej następnie rekrystalizacji. Mając to na uwadze, opracowali oni wirtualne oprogramowanie, by móc skonstruować, zobaczyć i przeanalizować mikrostruktury trójwymiarowe (3D) i sposób ich wzajemnego przenikania. W projekcie Digimat zbudowano elastyczno-wiskoplastyczne krystaliczne modele deformacji oraz przeprowadzono weryfikację modelu.

Członkowie zespołu studiowali również charakterystyki ruchu przemieszczeń, migrację granic ziaren i zjawiska nukleacji podczas prac nad nowym oprogramowaniem modelu. Następnie przeprowadzono eksperymenty z dyfrakcją, by zbadać trójwymiarowe mikrostruktury polikrystaliczne i rekrystalizację podczas obróbki cieplnej.

Pomimo, iż napotykano na wiele przeszkód podczas realizacji tych zadań, to opublikowano cenne wyniki, a wiele przeprowadzonych badań stanowi przyrzeczenie ułatwienia wysiłków na rzecz ulepszenia stopów.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę