Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

FUSION — Wynik w skrócie

Project ID: 14032
Źródło dofinansowania: FP6-NMP
Kraj: Irlandia

W poszukiwaniu doskonałej metody oddzielania gazu

Opracowanie zaawansowanych membran filtracyjnych do oddzielania gazu przy zastosowaniu nowatorskich materiałów może pomóc w oczyszczaniu powietrza. Jednak wynalazek ten przyniesie również korzyści wielu innym ważnym branżom w sektorze nauki i przemysłu.
W poszukiwaniu doskonałej metody oddzielania gazu
Nowa technologia oparta na porowatych materiałach nieorganicznych oferuje obiecującą przyszłość w dziedzinie oddzielania gazu, umożliwiając choćby usuwanie CO2 z powietrza. Powyższy przykład oznacza ogromne możliwości nie tylko dla przemysłu, ale także walki z zanieczyszczeniem środowiska oraz ograniczaniem naszego śladu węglowego.

W ramach projektu, finansowanego ze środków UE, pod nazwą "Fusion – Podstawowe badania transportu w nanostrukturach nieorganicznych" współpracę podjęli wiodący badacze w dziedzinie chemii, chemii fizycznej, badań i inżynierii materiałowej z całego świata w celu zbadania możliwości porowatych materiałów nieorganicznych.

Badacze przyjrzeli się tym ultracienkim materiałom z poziomu molekularnego, chcąc zmierzyć się z wyzwaniami związanymi z uzyskaniem ultrawysokiej wydajności, wysokiej temperatury, materiałów i membran do oddzielania gazu (tj. filtrów).

Najnowsze postępy na tym polu pomagają kontrolować i manipulować głównym zachowaniem na poziomie molekularnym związanym z wydajnością ultracienkich nanoporowatych materiałów nieorganicznych. Zespół projektowy skoncentrował się na takich materiałach, jak bezpostaciowe tlenki metali, mezoporowate krzemionki krystaliczne czy zeolity, które bardzo dobrze znoszą wysokie temperatury i obróbkę.

Opracowano narzędzia do symulacji i modelowania w ramach nowych technologii, a także rozmaite techniki pomiaru oddzielania gazu w ultracienkich nanoporowatych materiałach nieorganicznych. Dokonano także oceny wydajności i opłacalności tych nowatorskich materiałów w odniesieniu do wychwytywania CO2 i innych gazów. Opracowano szereg materiałów i membran, które następnie poddano testom mającym zweryfikować ich skuteczność i w rezultacie uzyskano niespotykany jej stopień w wysokiej temperaturze. Wymagało to zastosowania ultracienkich nanoporowatych membran, które radzą sobie dobrze z subtelnymi różnicami wielkości molekularnych. Skonstruowano także funkcjonalny uchwyt do membran.

Podsumowując, projekt Fusion przyczynił się do dokonania postępów w zakresie wychwytywania CO2 w wysokich temperaturach poprzez technologię membranową. Nowe techniki i narzędzia programowe z pewnością zaowocują licznymi zastosowaniami, łącznie z tymi na rzecz czystszego środowiska.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę