Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

ECFUN — Wynik w skrócie

Project ID: 20817
Źródło dofinansowania: FP6-SOCIETY
Kraj: Austria

Dzieci nauki

Aby Europa stała się konkurencyjna w zakresie nauki i badań, powinna zachęcać młodsze generacje do poszerzania swojego zainteresowania w nauce. Utworzona, atrakcyjna platforma w trybie on-line, pomoże dzieciom w poznaniu różnych dziedzin nauki oraz zaangażuje je w zakresie związanych z tym tematów.
Dzieci nauki
W finansowanym przez UE projekcie, pod nazwą "Przyszła sieć uniwersytecka dzieci europejskich" (ECFUN), opracowano platformę, zapoznającą dzieci z nauką. W projekcie opracowano sieci i zebrane doświadczenia uniwersytetów europejskich oraz innych interesariuszy, by zapewnić dzieciom treści naukowe, zarówno w trybie on-line, jak też poprzez różne formy działalności. Może to wpłynąć na późniejszy wybór ich kariery życiowej oraz pomóc gospodarce europejskiej.

Zespół uczestników opracował plan potrzeb projektu, włączając do niego wymagania w zakresie projektów graficznych, rozwinięcia sieci, zarządzania siecią, jej treści oraz sposobu rozpowszechniania. Dokładnie zebrano 63 zestawy danych na temat różnych zagadnień naukowych obejmujących odpowiednie publikacje, wykłady i biografie. Materiały te zostały następnie przystosowane i zredagowane w sposób umożliwiający zaangażowanie dzieci i osób wizytujących strony internetowe, oferując wzajemne oddziaływanie w oparciu o aspekty nauki w różnych językach europejskich. Opowiadania szeregu naukowców i ich osiągnięcia wyjaśnione zostały w taki sposób, by osobowości te mogły być przykładem dla młodej generacji.

Pod koniec prowadzonego projektu zorganizowano dwudniową konferencję, angażującą dzieci i promującą rozwijanie sieci wśród interesariuszy w celu roztoczenia opieki nad nauką oraz ewentualnymi karierami zawodowymi. Dzięki inspirowaniu dzieci we wczesnym wieku do odkrywania cudów naukowych i rozwijania możliwości ich rozumienia, Europa może spojrzeć w przyszłość, wspieraną przez nowoczesną gospodarkę opartą na wiedzy.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę