Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

INDUMAT — Wynik w skrócie

Project ID: 17240
Źródło dofinansowania: FP6-NMP
Kraj: Rumunia

Inżynieria elektryczna w Bukareszcie osiąga pełnoletniość

Powstało nowoczesne centrum badań w dziedzinie inżynierii elektrycznej, mające zminimalizować skutki drenażu mózgów w Rumunii. Przyczyni się to również do zwiększenia konkurencyjności kraju w tej dziedzinie.
Inżynieria elektryczna w Bukareszcie osiąga pełnoletniość
W ostatnich latach Krajowy Instytut Badań i Rozwoju ds. Inżynierii Elektrycznej (ICPE-CA) w Bukareszcie, w Rumunii bardzo czynnie udzielał się w ramach szóstego programu ramowego (6PR). Istniała potrzeba podniesienia standardu instytutu ICPE-CA, by placówka ta mogła w pełni wykorzystać swój potencjał i zostać włączona do Europejskiej Przestrzeni Badawczej (ERA).

W ramach finansowanego ze środków UE projektu "Wzmacnianie potencjału Instytutu Badań i Rozwoju w dziedzinie zaawansowanych materiałów i kompozytów w celu usprawnienia działań branży elektrycznej" (Indumat) podniesiono standard obiektów i infrastruktury instytutu ICPE-CA w celu zwiększenia jego możliwości w dziedzinie badań i rozwoju. Miało to zwiększyć czynny udział instytutu w projektach oraz programach ramowych UE.

Indumat wyposażył instytut w najnowocześniejszy sprzęt do badań naukowych oraz zapewnił intensywne szkolenia dla pracowników naukowych w renomowanych ośrodkach objętych projektem na terenie całej UE, znacząco zwiększając możliwości badawcze w dziedzinie zaawansowanych materiałów istotnych dla inżynierii elektrycznej. Jednym z działań projektu było także zachęcanie młodych badaczy do wstąpienia do instytutu w ramach walki ze zjawiskiem drenażu mózgów oraz zwiększenia zdrowej różnorodności.

Dzięki wsparciu projektu, odkrycia instytutu ICPE-CA rozpowszechniono poprzez konferencje, wystawy oraz publikacje. Efektem obrad przy okrągłym stole z udziałem zainteresowanych stron z regionu i z całej Europy była gwarancja większego zaangażowania Europy w sprawy ośrodka. Przyczyniły się do tego również projekty partnerskie i innowacyjne z udziałem uniwersytetów rumuńskich i europejskich.

Ogólnym wynikiem projektu było usprawnienie transferu technologii, poprawa zarządzania prawami własności intelektualnej oraz zwiększenie zaangażowania w programy ramowe UE. W efekcie instytut ICPE-CA stał się jednym z wiodących ośrodków badawczych w Europie. Możliwości rozwoju zawodowego w ośrodku także się zwiększyły, a warunki pracy uległy poprawie. Co więcej, nowe strategie badawcze wzbudziły zainteresowanie inwestorów tą dziedziną, prowadząc do praktycznego zastosowania wyników oraz znacznego zwiększenia możliwości Rumunii w tym sektorze.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę