Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

RECOVER — Wynik w skrócie

Project ID: 17405
Źródło dofinansowania: FP6-SME
Kraj: Grecja

Dziedzictwo kulturowe teraz w 3D!

Gdyby bogatą kolekcję europejskich skarbów sztuki przemodelować do zawartości 3D, mogłaby stymulować naukę, rozrywkę i uznanie dla dóbr kultury. Jest to coraz popularniejsza koncepcja, ponieważ nowe technologie umożliwiają jej szersze zastosowanie w ogólnym interesie publicznym.
Dziedzictwo kulturowe teraz w 3D!
Zawartość cyfrowa "produktów" dziedzictwa kulturowego znajduje wiele zastosowań, począwszy od studiów nad historią sztuki, poprzez tworzenie dokumentacji dziedzictwa kulturowego, po technologie asystujące dla osób o szczególnych potrzebach. Możliwość opracowania związanych z kulturą produktów i usług informatycznych przyciągnęła uwagę firm na całym świecie. Trójwymiarowe modele obrazów stanowią obietnicę ekscytujących wrażeń związanych z podziwianiem sztuki, ponieważ oglądający będą mogli praktycznie zanurzyć się w światowych arcydziełach. Obrazy nie będą już postrzegane jako przedmioty statyczne, lecz pełne życia i tryskające energią byty, które ożywią zainteresowanie sztukami pięknymi i dziedzictwem kulturowym.

Manualne techniki rekonstrukcji wymagają obecnie wiele zaangażowania i czasu. Klasa oprogramowania skupiającego się wyłącznie na jednym obrazie jest nadal dość ograniczona lub obejmuje produkty, które nie zostały dokończone lub nie są w pełni dostępne. Z wielu powodów nie ma możliwości zastosowania technik skanowania laserowego, geometrii obrazu wielowidokowego ani technik fotogrametrycznych.

Projekt "Fotorealistyczna rekonstrukcja 3D obrazów i zdjęć perspektywicznych" (Recover) zajął się opracowaniem systemu półautomatycznej ekstrakcji trójwymiarowych modeli scen z obrazów perspektywicznych. Podstawą projektu finansowanego ze środków UE są najnowsze badania w kierunku usprawniania stosowanych w praktyce rozwiązań do konstruowania modeli 3D z obrazów dwuwymiarowych. Członkowie zespołu zbadali półautomatyczną rekonstrukcję pojedynczego widoku z obrazu jednoperspektywicznego, co doprowadziło do opracowania prototypowego systemu, który umożliwia interaktywną ekstrakcję modeli z fakturą 3D z obrazów. Najważniejszym pozytywnym wynikiem projektu jest znaczne ograniczenie liczby zasobów wymaganych do tego rodzaju rekonstrukcji.

Dzięki temu konkurencyjność firm dążących do skomercjalizowania tej technologii i rozszerzenia rynku nowoczesnych aplikacji i usług wzrośnie, zwiększając tym samym dochody i tworząc możliwości zatrudnienia.

Głównym zastosowaniem systemu Recover jest możliwość korzystania z niego przy opracowywaniu interaktywnych aplikacji multimedialnych związanych z dziedzictwem kulturowym. Daje to nadzieję, że obywatele UE osiągną dzięki temu znaczne korzyści, uzyskując szerszy dostęp i możliwość obejrzenia zasobów kulturowych kontynentu.

Modele z fakturą 3D rekonstruowane przy użyciu systemu Recover mogą mieć wiele zastosowań, takich jak: gry wideo, fotografia 3D, wizualizacja cyfrowa, wirtualna rzeczywistość, metrologia wizualna, e-learning itp. W ramach technik projektu Recover obsługiwane są innowacyjne funkcje, dzięki czemu system ten wyróżnia się spośród istniejącego obecnie oprogramowania komercyjnego.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę