Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

GENFC — Wynik w skrócie

Project ID: 19814
Źródło dofinansowania: FP6-SUSTDEV
Kraj: Niemcy

Gorączka ogniw paliwowych

W ramach projektu z zakresu efektywności energetycznej opracowano oprogramowanie, które pozwala tworzyć bardziej wydajne ogniwa paliwowe. Wyniki badań umożliwią symulowanie wewnętrznych mechanizmów zachodzących w ogniwach w celu zwiększenia efektywności energetycznej.
Gorączka ogniw paliwowych
W kontekście aktualnych poszukiwań alternatywnych źródeł energii ogniwa paliwowe wydają się mieć ogromy potencjał. Umożliwiają one bardziej wydajne generowanie energii z paliw kopalnych, a w przyszłości powinny także działać w oparciu o wodór i inne czyste paliwa.

Finansowany ze środków UE projekt "Generyczne środowisko modelowania ogniw paliwowych" (GENFC) miał na celu zbadanie metod doskonalenia modelowania i tworzenia ogniw paliwowych. W jego ramach stworzono oprogramowanie otwarte, które umożliwia wysokojakościowe modelowanie ogniw paliwowych oraz ich integrację z różnymi systemami. Autorzy projektu wykorzystali metodę obliczeniowej dynamiki płynów (CFD) do symulacji interakcji gazów i płynów w ogniwach. Oprócz tego, przeprowadzono symulację dwuwymiarową w celu przeanalizowania spadku ciśnienia i prędkości powietrza w ogniwie, a także zbadania wpływu ruchu powietrza na krople.

Opracowane oprogramowanie pozwala z powodzeniem symulować mechanizmy zachodzące w ogniwie paliwowym. Co więcej, umożliwia także modelowanie ogniw z funkcjami systemów sprzętowego sprzężenia zwrotnego (HIL), które znajdują zastosowanie w przemyśle motoryzacyjnym, inżynierii procesów i tworzeniu systemów ogniw paliwowych. Inne zastosowania oprogramowania do modelowania ogniw dotyczyły urządzeń kogeneracji służących do produkcji gorącej wody i energii elektrycznej w budynkach.

Symulacje projektu GENFC uwzględniały także aspekty ekologiczne i ekonomiczne, takie jak cykl życia urządzeń, a także zużycie paliwa i elektryczności w danym okresie. Ostateczna wersja oprogramowania wykorzystywała serwer i graficzny interfejs dający możliwość korzystania z systemu przez wielu użytkowników. Oprogramowanie zostało wydane i jest dostępne na zasadach otwartych, bez licencji, razem z samouczkami i instrukcją obsługi. Aplikacja ma pomóc zainteresowanym podmiotom wykorzystać technologię ogniw paliwowych do bardziej wydajnego wytwarzania energii.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę