Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

NEUROPROMISE — Wynik w skrócie

Project ID: 18637
Źródło dofinansowania: FP6-LIFESCIHEALTH
Kraj: Włochy

Sondowanie SM

Projekt zrealizowany ze środków UE poszerzył obecną wiedzę na temat procesów związanych z patologią stwardnienia rozsianego. Zgłębienie tej dziedziny pozwoli wpłynąć na rozwój racjonalnych metod leczenia i terapii.
Sondowanie SM
Stwardnienie rozsiane (SM), najbardziej powszechna przewlekła choroba zapalna ośrodkowego układu nerwowego, zostało poddane rozległym badaniom. Jednakże podstawy genetyczne tego schorzenia neurologicznego wciąż pozostają nieznane, a naukowcy dopiero zaczynają poznawać mechanizmy kryjące się za tym uszkodzeniem mózgu. Obecnie nie istnieje żadna terapia lecznicza ani leki zdolne do powstrzymania procesów zwyrodnieniowych układu nerwowego odpowiadających za postępowanie choroby.

W ramach projektu pod nazwą "Strategie neuroprotekcyjne w leczeniu stwardnienia rozsianego" (Neuropromise) dogłębnie zbadano szlaki genetyczne i mechaniczne odgrywające rolę w zwyrodnieniu układu nerwowego wywołanym zapaleniem. Innym celem projektu finansowanego przez UE, który zgromadził specjalistyczną wiedzę z szerokiego zakresu dziedzin medycznych i naukowych, było wykorzystanie uzyskanej wiedzy jako siły napędowej do opracowania udoskonalonych środków leczniczych.

Wyniki badań genetycznych miały duży wpływ na lepsze zrozumienie sposobu, w jaki geny spoza locus głównego układu zgodności tkankowej (MHC) przyczyniają się do rozwoju choroby. Tak oto szersza wiedza na temat szlaków, jakie obierają poszczególne geny nienależące do układu MHC, otworzyła ścieżkę ku nowej wiedzy, pozwalającej zrozumieć złożone mechanizmy będące podłożem patogenezy SM.

Zakładając, że uszkodzenia i zwyrodnienia aksonów odgrywają istotną rolę w patologii SM, znajomość mechanizmów molekularnych z tym związanych jest decydująca w tworzeniu skutecznych terapii neuroprotekcyjnych. Aby określić wczesne zmiany na poziomie molekularnym, mające miejsce w projekcjach aksonów zdefiniowanych populacji neuronowych, badacze zastosowali podejście oparte na transkryptomice i proteomice. Zbadali także całą tkankę mózgową na rozmaitych modelach eksperymentalnych przedstawiających zapalenie układu nerwowego i zwyrodnienie układu nerwowego. Zidentyfikowane schematy transkrypcji i białka zostały następnie poddane rozległej analizie bioinformatycznej i potwierdzone przy użyciu odpowiednich technik.

Wyniki projektu pomogły osiągnąć ogromne postępy w postrzeganiu SM i procesów neurozapalnych w ogóle. Dzięki uzyskanej w ten sposób wiedzy, członkowie zespołu badawczego przedstawili bardziej wiarygodne modele patogenezy SM i opracowali cząsteczki lecznicze kandydujące do oceny klinicznej.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę