Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

DIVTOB — Wynik w skrócie

Project ID: 22739
Źródło dofinansowania: FP6-POLICIES
Kraj: Niemcy
Dziedzina: Środowisko

Zakaz palenia

W UE zintensyfikowano starania w kierunku dywersyfikacji produkcji tytoniu oraz znalezienia realnych alternatyw generowania dochodów. Te działania pomogą rolnikom uprawiającym tytoń, szczególnie w Europie Południowej, w zmianie rodzaju produkcji.
Zakaz palenia
Jako że ostatni bastion nałogowych palaczy w UE, czyli Europa Południowa, jest powoli, lecz sukcesywnie reformowany, zaistniała potrzeba znalezienia alternatywnych rozwiązań dla plantatorów tytoniu oraz zróżnicowania upraw tytoniu. W ramach finansowanego ze środków UE projektu "Dywersyfikacja regionów uprawy tytoniu w południowej części Unii Europejskiej" (Divtob) zainteresowano się zrównoważonymi uprawami alternatywnymi dla plantatorów tytoniu. Zajęto się przyszłością gospodarstw, w których uprawiany jest tytoń oraz zatrudnionych w nich osób.

W ramach projektu dogłębnie zbadano ten sektor, w tym czas pracy oraz dochody, aby znaleźć zrównoważone rozwiązania alternatywne dla poszczególnych regionów Europy Południowej, a w szczególności Grecji, Hiszpanii, Włoch i Portugalii. Pracowano nad zmniejszeniem wpływu socjoekonomicznego zaplanowanych reform na rodziny rolnicze oraz zaproponowano liczne alternatywy. Należały do nich uprawy roślin aromatycznych/leczniczych, zakładanie upraw roślin energetycznych, agroturystyka, akwakultura, hydroponika, ogrodnictwo z uprawą owoców, hodowla zwierząt oraz nowe uprawy, takie jak stewia, czy granatowiec.

Rozważano również kontynuowanie upraw tytoniowych w regionach słynących z dobrej jakości rynkowej. Za jedno z najskuteczniejszych rozwiązań uznano połączenie organicznej lub konwencjonalnej uprawy warzyw oraz stewii.Zespół projektu Divtob zalecił również przeprowadzenie analizy sektora w poszczególnych krajach, aby uniknąć braku równowagi w działalności rolniczej. Jeśli na przykład zbyt wiele gospodarstw zdecyduje się na hodowlę zwierząt na paszach zbożowych, może okazać się, że zbyt wiele firm wytwarza te same produkty, co może wpłynąć negatywnie na popyt i podaż. Zespół projektu przygotował zalecenia dla gospodarstw rodzinnych o powierzchni do 15 ha, zakładając, że 10 000 rolników uprawia po trzy hektary tytoniu, będąc członkami zrzeszenia producentów.

Podczas realizacji projektu wzięto jednak pod rozwagę i stwierdzono fakt, że dywersyfikacja jest sprawą kontrowersyjną i większość rolników nie jest przygotowana na tego rodzaju reformę, szczególnie dlatego, że brak jest alternatyw, które można zastosować bezpośrednio. Nowe scenariusze, z wyjątkiem produkcji szklarniowej, przewidują ogólnie mniejszą obsadę. Zespół projektu Divtob stwierdził, że dywersyfikacja mogłaby wesprzeć rozwój obszarów wiejskich i zapewnić nowe miejsca pracy w sektorze przetwórstwa i usług, pod warunkiem podjęcia inwestycji w nowe łańcuchy produkcyjne, badania oraz innowacyjność.

W tym sektorze prowadzone są dalsze badania związane z informacjami dotyczącymi polityki tytoniowej oraz transferu technologii w zakresie najbardziej realnych rozwiązań w kwestii dywersyfikacji. Przyszłość jest pełna wyzwań, ale tendencja do odstępowania od produkcji tytoniowej już się rozpoczęła.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Tytoń, hydroponika, ogrodnictwo, rolnictwo, stewia, granat właściwy, palenie
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę