Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

EUROCITS — Wynik w skrócie

Project ID: 18699
Źródło dofinansowania: FP6-LIFESCIHEALTH
Kraj: Belgia

Głos pacjentów w sprawie badań na komórkach macierzystych

Projekt finansowany ze środków UE zgromadził pacjentów, społeczność medyczną i badaczy z zamiarem zbudowania dialogu w sprawie badań na komórkach macierzystych. Forum dyskusji powstało na podstawie wyników ankiety i zostało zrealizowane w formie konferencji.
Głos pacjentów w sprawie badań na komórkach macierzystych
"Europa, jej obywatele i badania na komórkach macierzystych: konferencja jednodniowa" (Eurocits) to projekt, w ramach którego zorganizowano konferencję ukierunkowaną na pacjentów, aby udostępnić im najnowsze informacje w sprawie badań i potencjału leczniczego technologii wykorzystujących komórki macierzyste w ciężkich zaburzeniach chorobowych. Celem inicjatywy było zachęcenie do dyskusji na temat badań na komórkach macierzystych i poruszenie kwestii oddziałujących na osoby, których one dotyczą. Podejście to wynika z potrzeby uzyskania szerszej perspektywy społecznej i skutków socjokulturowych, które należy uwzględnić w miarę postępów nauki.

Pacjenci, ich opiekunowie, pracownicy służby zdrowia, etycy, naukowcy, politycy oraz media z europejskiej przestrzeni badawczej (EPB) wzięli udział w dyskusjach i debatach skupiających się na kwestiach i wyzwaniach związanych z badaniami na komórkach macierzystych i ich zastosowaniem leczniczym. Uczestnikom udostępniono materiały kontekstowe, a pacjenci mieli okazję do zadawania pytań, a także podejmowania dyskusji ze specjalistami w tej dziedzinie.

Rejestracja do udziału w konferencji była bezpłatna, a językiem komunikacji był język angielski, przy czym można było skorzystać z usługi tłumaczenia symultanicznego. Wykorzystano różne narzędzia, jak choćby system głosowania przy użyciu klawiatury, aby bezpośrednio zaangażować pacjentów w dyskusję.

Wydarzenie zostało uznane za wielki sukces, a przebieg konferencji rozpowszechniono przez środki masowego przekazu. Wyniki projektu stanowią pozytywny przykład tego, w jaki sposób można połączyć świat nauki ze społeczeństwem. Co najważniejsze, wiedza uzyskana dzięki włączeniu do dyskusji pacjentów może zostać wykorzystana w przyszłych debatach i przyczynić się do zwiększenia efektywności procesu podejmowania decyzji zarówno na arenie naukowej, jak i politycznej.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę