Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

SUSTAINFO — Wynik w skrócie

Project ID: 18413
Źródło dofinansowania: FP6-SUSTDEV
Kraj: Niderlandy

Zrównoważony rozwój w sieci

Zrównoważony rozwój to względnie nowa koncepcja, która narodziła się w XXI w. Obraca się wokół rozwoju, który spełnia dzisiejsze potrzeby bez narażania na szwank możliwości przyszłych pokoleń w zakresie spełniania ich potrzeb.
Zrównoważony rozwój w sieci
Potężna baza pomysłów i projektów w zakresie zrównoważonego rozwoju pomaga społecznościom w przyjmowaniu lepszych praktyk w dziedzinie życia codziennego oraz w podwyższaniu standardu życia.

Celem projektu finansowanego ze środków UE pod nazwą "System informacyjny na rzecz zrównoważonego rozwoju na potrzeby UE i Programu Narodów Zjednoczonych ds. Osiedli Ludzkich" było zbudowanie internetowej bazy danych dla lokalnych władz i decydentów. Internetowa platforma z możliwością wyszukiwania obejmuje wszystkie projekty szóstego i siódmego europejskiego programu ramowego (5PR, 6PR) związane ze zrównoważonym rozwojem. Do przechowywania danych i ujawniania informacji wykorzystano zaawansowaną technologię, oferując zainteresowanym stronom cenne źródło zasobów pomagających podnieść poziom zrównoważenia w różnych społecznościach.

Zespół projektu skoncentrował się na selekcji, kategoryzacji i walidacji projektów realizowanych ze środków UE i w ramach Programu Narodów Zjednoczonych ds. Osiedli Ludzkich związanych ze zrównoważonym rozwojem miejskim. Opracowano m.in. wielojęzyczny tezaurus, by zmaksymalizować korzyści dla różnych społeczności i części świata. System poddano gruntownym testom i zaprezentowano podczas konferencji na rzecz zrównoważonych miast w 2007 r. Opinie użytkowników posłużyły do udoskonalenia projektu; poczyniono także starania, aby zapewnić jego ciągłość.

Pod koniec realizacji projektu na portalu zarejestrowano ponad 12 tys. odwiedzin, co przekroczyło początkowy cel w wysokości 10 tys. Podkreśliło to znaczenie i przydatność tak ważnego źródła w tworzeniu lepszych społeczności. Choć strona internetowa nie jest już dostępna, koncepcja tak istotnego źródła zasobów w budowaniu lepszych miast może przyczynić się do realizacji przyszłych inicjatyw w tej dziedzinie i stanowić skarbnicę pomysłów w zakresie zrównoważonego rozwoju dla społeczności z całego świata.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę