Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

CRIME AND CULTURE — Wynik w skrócie

Project ID: 28442
Źródło dofinansowania: FP6-CITIZENS
Kraj: Niemcy

Przestępczość jako problem kulturowy

Korupcja w obszarze zapobiegania przestępczości jest w niektórych częściach Europy bardziej powszechna niż nam się wydaje. Unaocznienie i ujawnienie tego zjawiska może pomóc decydentom wyeliminować ten rodzaj korupcji.
Przestępczość jako problem kulturowy
Unia Europejska szczyci się tworzeniem społeczeństw i systemów, które są stosunkowo pozbawione korupcji, szczególnie w zakresie zapobiegania przestępczości, jednak zjawisko to jest widoczne i musi być odpowiednio potraktowane. W ramach sfinansowanego ze środków UE projektu "Przestępczość jako problem kulturowy. Znaczenie postrzegania korupcji w zapobieganiu przestępczości. Kulturowe badanie porównawcze" (Crime and Corruption) podjęto się badania lepszych metod zapobiegania korupcji. W ramach projektu przyjrzano się różnym sposobom postrzegania korupcji oraz poziomowi jej akceptacji przez społeczeństwa w różnych krajach UE. Zbadano stopień skuteczności polityk zapobiegawczych oraz sposoby podejmowania przez nie kwestii korupcji w życiu codziennym.

Aby zrealizować te cele, zespół projektu dokonał analizy danych oraz dokumentów związanych ze sferami polityki, sądownictwa, policji, mediów, gospodarki i społeczeństwa obywatelskiego. Przeprowadzono wywiady z zainteresowanymi stronami reprezentującymi owe dziedziny oraz przeanalizowano mocne i słabe strony systemów eksperckich. W ramach konferencji zespół projektu opracował strategie zapobiegania korupcji. Wyniki badań, jak również metody wzmocnienia współpracy z agencjami antykorupcyjnymi zostały przedstawione decydentom.

Kluczowym elementem projektu "Crime and Culture" było dogłębne zbadanie dynamiki przestępczo-kulturowej w kilku różnych krajach. Zbadano określone perspektywy, wyobrażenia, polityki i aspekty instytucjonalne dotyczące korupcji w całej Europie. Oprócz analizy porównawczej środków antykorupcyjnych podejmowanych w różnych krajach, przyjrzano się także z bliska politykom antykorupcyjnym oraz podjęto w tym zakresie odpowiedni dialog na poziomie UE.

Wyniki projektu zostały rozpowszechnione w ramach pięciu kluczowych spotkań i warsztatów. Pokazały one różnice w danych liczbowych i rodzajach korupcji występujące w poszczególnych krajach. Projekt "Crime and Culture" ujawnił, w jaki sposób korupcja i jej różnorodne formy często wpisują się w kulturową charakterystykę wielu krajów.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę