Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

BEOBAL — Wynik w skrócie

Project ID: 16663
Źródło dofinansowania: FP6-INCO
Kraj: Bułgaria

Widok z lotu ptaka ze szczytu Musała

W celu uzyskania europejskiego instytutu o pierwszorzędnym znaczeniu usprawniono systemy i pogłębiono możliwości współpracy w ramach sieci w strategicznie położonym obserwatorium meteorologicznym.
Widok z lotu ptaka ze szczytu Musała
Podstawowe obserwatorium meteorologiczne Musała znajduje się na szczycie Musała w paśmie Riła w Bułgarii. Finansowany ze środków UE projekt "Zwiększenie możliwości centrum obserwacji meteorologicznych w celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju środowiska oraz zaawansowanej integracji z EPB" (Beobal) doprowadził do przekształcenia obserwatorium w globalny instytut zintegrowany w ramach europejskiej przestrzeni badawczej. Projekt pomógł również pracownikom obserwatorium w nawiązaniu kontaktów ze Światową Organizacją Meteorologiczną, poprzez przekształcenie go w stację regionalną w ramach programu globalnej obserwacji atmosfery (Global Atmosphere Watch, GAW).

Dzięki projektowi Beobal pracownicy obserwatorium uzyskali możliwość zajęcia się aktualnymi kwestiami kluczowymi w takich obszarach, jak zmiany klimatyczne, zrównoważony rozwój oraz pomiary meteorologiczne z przestrzeni kosmicznej za pomocą zaawansowanych urządzeń oraz systemów. Obejmuje to pomiary aerozolów, monitorowanie ekosystemów oraz zwiększenie wykorzystania technologii informatycznych, a także wczesne wykrywanie i kontrolowanie zagrożeń naturalnych. Wśród innych elementów można znaleźć monitorowanie emisji gazów oraz substancji zanieczyszczających atmosferę, w tym np. monitorowanie poziomów węgla oraz ubytków ozonu, a także radioaktywności środowiska.

Na innym poziomie w wyniku projektu udało się zwiększyć zaangażowanie obserwatorium we wspólne działania w ramach sieci oraz zachęcić młodzież do zainteresowania nauką poprzez pokazanie placówki. Sieć utworzono poprzez nawiązanie współpracy z dużymi instytucjami z i spoza obszaru Bałkanów, a także w ramach wizyt badaczy z instytutów z krajów sąsiednich.

Podsumowując, projekt BEO Moussala stał się wzorcowym przykładem w tej dziedzinie i jest teraz głównym obserwatorium w Europie. Wymiana wiedzy z innymi instytutami europejskimi ustaliła jego silną pozycję w EPB, wywierając pozytywny wpływ na obywateli oraz poprawiając równowagę środowiska.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę