Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

2E-BCAS IN CROPS — Wynik w skrócie

Project ID: 1687
Źródło dofinansowania: FP6-FOOD
Kraj: Włochy

Naturalna alternatywa dla pestycydów chemicznych

Wyniki przeprowadzonego niedawno projektu badawczego dają nadzieję zarówno rolnikom, jak i konsumentom, że bezpieczniejsza, zdrowsza żywność jest w zasięgu naszych rąk.
Naturalna alternatywa dla pestycydów chemicznych
Przez długi czas w uprawach stosowano silnie działające pestycydy w celu wyeliminowania szerokiej gamy zagrożeń, w tym owadów, chwastów, patogenów roślinnych, ptaków oraz różnych ssaków. Później odkryto, że te substancje chemiczne mogą przedostawać się do naszych zasobów wody, a także do łańcucha pokarmowego. W związku z tym zakazano stosowania wielu z tych substancji.

Wraz z przyrostem globalnej populacji w przemyśle rolnym bardziej niż kiedykolwiek wcześniej niezbędne jest zastosowanie skutecznego rozwiązania do zwalczania szkodników upraw. W tym celu, w ramach finansowanego ze środków UE projektu "Usprawnianie i wykorzystanie czynników biokontroli gleby w uprawach" (2E-BCAS IN CROPS), zbadano możliwości oferowane przez czynniki biokontroli. Stanowią one naturalne, a nie sztuczne rozwiązanie do zwalczania szkodników upraw.

W przeszłości podejmowano działania zmierzające do wprowadzenia czynników biokontroli, ale ich powodzenie było ograniczone. Zespołowi projektu udało się jednak zwalczyć patogen o nazwie Sclerotinia, który niszczy uprawy sałaty oraz wielu innych warzyw liściastych. Osiągnięto to poprzez równoczesne zastosowanie dwóch czynników biokontroli. Poczyniono również postępy, łącząc pojedyncze czynniki, takie jak grzyb Trichoderma z innymi rodzajami działań.

Ważną część badań stanowiły prace nad sposobami śledzenia czynników biokontroli po ich uwolnieniu do środowiska. Dane zgromadzone podczas tych badań przeanalizowano w celu określenia, jakie działania kontrolne należy wdrożyć, aby ograniczyć wpływ czynników biokontroli na środowisko.

Doświadczenia uzyskane w ramach tego projektu można przełożyć w przyszłości na inne uprawy. Odpowiednia kampania zwiększająca świadomość społeczną mogłaby również pomóc w zwiększaniu akceptacji dla tego rodzaju zwalczania szkodników upraw w europejskich gospodarstwach rolnych.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę