Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

FISTULA CATHETER — Wynik w skrócie

Project ID: 16909
Źródło dofinansowania: FP6-SME
Kraj: Szwecja

Lepsze życie pacjentów leczonych dializą

W starzejącym się społeczeństwie UE coraz więcej osób wymaga regularnej hemodializy. W ramach finansowanego ze środków UE projektu stworzono cewnik, który ułatwia stosowanie tej terapii, zarówno w odniesieniu do pacjentów, jak i personelu medycznego.
Lepsze życie pacjentów leczonych dializą
Jednym z najważniejszych problemów dotyczących leczenia hemodializą jest uzyskanie dostępu tętniczo-żylnego do naczyń krwionośnych. W większości przypadków wykonuje się tzw. przetokę, czyli chirurgiczne połączenie dwóch naczyń. Metoda ta często wymaga jednak wykonywania nowych przetok i wielu zabiegów, ponieważ wprowadzana do naczyń igła z czasem je niszczy. Wykonanie nowej przetoki, często bolesne dla pacjentów, zajmuje około ośmiu tygodni i wiąże się ze sporymi kosztami.

W ramach projektu "Nowa technologia hemodializy" (Fistula catheter) stworzono miękki i elastyczny cewnik, który może pozostawać w ciele pacjenta podczas dializy, nie uszkadzając przetoki. Dzięki cewnikowi udało się zrealizować cel, jakim było zmniejszenie uszkodzeń przetoki, co pozwoliło wydłużyć żywotność produktu, poprawić warunki pracy personelu medycznego oraz zwiększyć komfort i swobodę pacjentów.

Konstrukcja nowego cewnika pozwala uzyskać 25% lepszy przepływ krwi. Cewnik umożliwia lepszą kontrolę przetoki, ograniczając ryzyko jej uszkodzenia, i skraca czas potrzebny na wykonanie dializy.

W fazie badawczo-rozwojowej projektu badacze konsultowali postępy prac nad nowym cewnikiem z pielęgniarkami z różnych krajów. Było to konieczne, aby produkt mógł spełniać wymagania i oczekiwania pracowników medycznych.

Oprócz prac badawczo-rozwojowych naukowcy zajmowali się koncepcją i funkcjami ergonomicznymi, mającymi ułatwić personelowi medycznemu leczenie hemodializą. Dzięki temu udało się uzyskać cewnik o bardziej ergonomicznej i przyjaznej dla użytkownika konstrukcji.

Partnerzy projektu planują kontynuować prace do momentu wprowadzenia ostatecznej wersji produktu na rynek. Aby tak się stało, konieczne jest zapewnienie takiego procesu produkcyjnego i niezawodności wyrobu, który pozwoli obniżyć koszty i skrócić czas wykonywania dializ, a tym samym przyczyni się do poprawy jakości życia wielu pacjentów.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę