Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

CYBER — Wynik w skrócie

Project ID: 17067
Źródło dofinansowania: FP6-SUSTDEV
Kraj: Turcja

Usprawnianie metod badawczych na rzecz zmniejszania zagrożeń sejsmicznych

W strefach aktywności sejsmicznej można zaobserwować znaczne zniszczenia i wypadki śmiertelne, a także uszkodzenia struktur. Projekt finansowany ze środków UE pomógł w rozwoju możliwości badawczych i technologicznych tureckiego centrum badań nad trzęsieniami ziemi, zwiększając tym samym bezpieczeństwo w obszarach miejskich.
Usprawnianie metod badawczych na rzecz zmniejszania zagrożeń sejsmicznych
Projekt "Zwiększanie skuteczności badań nad trzęsieniami ziemi w celu zmniejszenia zagrożeń w obszarach miejskich" (CYBER) został zainicjowany jako jedno z działań w ramach szóstego programu ramowego UE (6PR), skupiających się na badaniach i rozwoju technologii na rzecz zmniejszania zagrożeń. Celem projektu CYBER było zwiększenie skuteczności działań tureckiego centrum badań nad trzęsieniami ziemi przy Bliskowschodnim Uniwersytecie Technicznym.Aby zwiększyć możliwości techniczne centrum, przeprowadzono badania techniczne oraz rynkowe nad zaprojektowaniem najodpowiedniejszego systemu testowego. Członkowie zespołu odwiedzili laboratoria, w których znajdują się podobne obiekty i spotkali się z potencjalnymi producentami. Konstrukcję i testowanie pseudodynamicznego obiektu testowego przeprowadzono w laboratorium inżynierii sejsmicznej na Bliskowschodnim Uniwersytecie Technicznym i tam też go finalnie złożono. System sprawdzono, przeprowadzając testy z zastosowaniem cyklicznych i symulowanych wzbudzeń aktywności sejsmicznej.

System informacji geograficznej (GIS), którego brakowało w centrum, a był niezbędny do przeprowadzenia badań nad zagrożeniami sejsmicznymi oraz oceny podatności i strat, został przygotowany i niemal całkowicie wdrożony przed ukończeniem projektu. Działania szkoleniowe z tym związane zostały przeprowadzone we Wspólnym Centrum Badawczym (JRC). Wspomniana instytucja była również zaangażowana w badanie studiów przypadków dotyczących symulacji oceny strat wynikających z trzęsień ziemi w wybranym regionie Turcji.

Inne cele i działania w ramach projektu CYBER skoncentrowały się na współpracy, szkoleniu młodych naukowców oraz wzmacnianiu współpracy pomiędzy pokrewnymi instytucjami w UE.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę