Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

METU-CENTER — Wynik w skrócie

Project ID: 17125
Źródło dofinansowania: FP6-NMP
Kraj: Turcja

Zwiększenie potencjału badawczego Turcji w zakresie nano- i biotechnologii

Dzięki finansowanej ze środków UE inicjatywie udało się zwiększyć potencjał Turcji w dziedzinie nanonauki, nanotechnologii i biotechnologii.
Zwiększenie potencjału badawczego Turcji w zakresie nano- i biotechnologii
Projekt "Centralne Laboratorium Badawcze Bliskowschodniego Uniwersytetu Technologicznego w dziedzinie nanotechnologii, nowych materiałów, nowych procesów i biotechnologii" (Metu-Center) rozwijał zasoby ludzkie i wyposażenie Centralnego Laboratorium Badawczego Bliskowschodniego Uniwersytetu Technologicznego (METU-CL) w Ankarze. Celem projektu było zwiększenie potencjału badawczego placówki i dostosowanie go do standardów czołowych instytutów europejskich.

Autorzy projektu Metu-Center wykorzystali istniejące ogólnokrajowe sieci, które pozwoliły zwiększyć oddziaływanie projektu na cały kraj. Jednym z głównych celów była także integracja z ośrodkami europejskimi.

W ramach METU zorganizowano szereg działań, takich jak warsztaty, seminaria i wymiany, zarówno dla studentów, jak i doświadczonych naukowców. Przeprowadzono także przygotowania do stworzenia propozycji wspólnego projektu.

Udało się poprawić jakość badań, dzięki wsparciu udzielonemu nowym studentom i założeniu nowego laboratorium badań nad zastosowaniami nanotechnologii. Pierwsze tego typu laboratorium w Turcji składa się z pomieszczenia czystego wyposażonego w system do elektronolitografii.

Projekt dotyczył także rozwijania nowych wielofunkcyjnych materiałów, procesów produkcyjnych i urządzeń (NMP) oraz rozwiązań z zakresu biologii molekularnej i biotechnologii. Działania te miały na celu zwiększenie jakości i bezpieczeństwa żywności. Współpraca Metu-Center z najważniejszymi europejskimi ośrodkami badawczymi z pewnością zwiększy potencjał badawczy METU-CL.

W ramach METU rozpoczęto już szereg projektów o zasięgu krajowym. Wyniki tych projektów pozwolą Turcji stać się ważnym ośrodkiem nanonauki, nanotechnologii i biotechnologii.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę