Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

SIARAS — Wynik w skrócie

Project ID: 17146
Źródło dofinansowania: FP6-NMP
Kraj: Niemcy

Automatyka usprawnia produkcję

Finansowana ze środków UE inicjatywa miała na celu poprawę czasu reakcji i automatyzacji linii produkcyjnych i procesów przemysłowych. Wyniki powinny przyczynić się do utrzymania europejskiego przemysłu w dobrej kondycji.
Automatyka usprawnia produkcję
Procesy produkcji zmieniają się dynamicznie od kilku dziesięcioleci. Dzięki tym zmianom możemy wytwarzać wiele różnych produktów i szybciej wprowadzać je na rynek. Wykorzystanie tego dorobku wymaga technologii produkcyjnej, która pozwoli szybko reagować na zapotrzebowanie przemysłu i zapewni mu konkurencyjność.

Projekt "Oparta na umiejętnościach inspekcja i montaż rekonfigurowalnych systemów automatyzacji" (Siaras) starał się zrealizować te cele i wykorzystać ulepszenia oferowane przez zaawansowane procesy przemysłowe. Dotyczył on opartej na oprogramowaniu automatycznej rekonfiguracji systemów, pozwalającej na reagowanie na wymagane zmiany parametrów, umiejętności i projektów.

W ramach projektu Siaras opracowano podejście oparte na schemacie blokowym, które umożliwia ustawianie parametrów i warunków w systemach automatyki krok po kroku. Technika ta obejmuje określenie strategii przeszukiwania bazy wiedzy "serwera umiejętności" w celu programowania nowego zautomatyzowanego procesu.

Strategia oprogramowania serwera umiejętności stanowi ramy pozwalające użytkownikom na symulowanie nowych procesów produkcyjnych. Umożliwia to porównywanie nowych wymagań produkcyjnych z bazą danych serwera umiejętności, a tym samym precyzyjne dopasowanie procesu produkcji poprzez ustawienie kryteriów jakości, takich jak koszt lub dokładność.

W efekcie autorzy projektu Siaras otrzymali model rozumowania automatycznego. Model ten może służyć do reprogramowania nie tylko urządzeń, takich jak ramiona robotyczne, ale także parametrów, w tym zużycia energii i kwestii dotyczących cyklu życia produktów. Wynikiem końcowym projektu jest wysoce usprawniona rekonfiguracja i kalibracja procesów montażowych i produkcyjnych, która powinna pomóc podtrzymać innowacyjność przemysłu europejskiego i stymulować konkurencyjność produkcji.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę