Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

ET-PA — Wynik w skrócie

Project ID: 18191
Źródło dofinansowania: FP6-SME
Kraj: Włochy

Nowe antybiotyki w walce z infekcją i rakiem

W ramach finansowanej ze środków UE inicjatywy zaprojektowano nowe czynniki przeciwinfekcyjne i przeciwrakowe. Nowo opracowana technologia podawania ma zastosowanie względem większości patogenów.
Nowe antybiotyki w walce z infekcją i rakiem
Antybiotyki to substancje, które zabijają lub wstrzymują wzrost patogenów. Trwała odporność bakterii na aktualnie dostępne antybiotyki stwarza poważne zagrożenie dla nowoczesnej medycyny oraz wymusza nieustanny rozwój nowych substancji przeciw drobnoustrojom.

W ramach projektu "Zastosowanie technik na rzecz rozwoju nowej klasy antybiotyków białkowych" (ET-PA) opracowano platformę technologiczną, która umożliwiła projektowanie i tworzenie nowych cząsteczek antybiotykowych – nazwanych REPP. Rozwój ten opierał się na dobrze znanej technologii peptydów przenikających do komórek (CPP), które ułatwiają dostarczanie różnych cząsteczek – od związków chemicznych po DNA lub RNA – do komórek poprzez bezpośrednią penetrację lub proces endocytozy.

Konsorcjum skoncentrowało się na zastosowaniu peptydów PP w celu opracowania antybiotyków jako nośników enzymów restrykcyjnych (RE) przecinających DNA, które wprowadzają przerwy w dwuniciowej cząsteczce DNA w komórkach bakteryjnych. Biologiczna aktywność owych związków REPP została szczegółowo scharakteryzowana, po czym zbudowano platformę do szybkiego przekształcenia wyników w antybiotyki białkowe.

Projekt ten zgromadził wiedzę i doświadczenie trzech europejskich małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz dwóch partnerów z zakresu rozwoju badawczo-technologicznego (RTD), którzy opracowali nowe próby przesiewowe i weryfikacyjne dla związków REPP. Technologia wykorzystana w platformie opierała się na inwencjach i rozwoju nowych technik chromatograficznego oczyszczania CIM zastrzeżonych dla uczestniczących MŚP.

Siła tej technologii wynika z faktu, że zasada REPP ma zastosowanie do większości patogenów. Ponadto można ją rozszerzyć o komórki rakowe poprzez zaangażowanie peptydów PP wycelowanych w powierzchnie określonych komórek, otwierając tym samym nowe terapeutyczne możliwości.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę