Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

CORRLOG — Wynik w skrócie

Project ID: 18207
Źródło dofinansowania: FP6-SME
Kraj: Francja

Zgłębianie zagadnienia ochrony przeciwkorozyjnej

W ramach projektu finansowanego ze środków UE zaprojektowano i opracowano sondy do czujników, które ułatwiają wykrywanie i monitorowanie korozji. Uzyskane informacje udostępniły operatorom odpowiednie środki, które przyczynią się do zwiększenia ochrony przed korozją i jej skutkami.
Zgłębianie zagadnienia ochrony przeciwkorozyjnej
Takie element, jak wilgoć i interakcje chemiczne często prowadzą do korozji – degradacji materiału. Prowadzone są pomiary mające śledzić tego typu postępy, aby chronić urządzenia funkcjonalne o rozmaitych zastosowaniach. Jednak wyniki badań ekspertów tradycyjnie przedstawiano użytkownikom końcowym w postaci pisemnych raportów. Takie podejście często komplikuje proces podejmowania decyzji, a zatem potencjalnie utrudnia dalsze działania, na przykład w przetwórniach.

Straty spowodowane korozją można byłoby radykalnie zminimalizować, gdyby internetowy monitoring w czasie rzeczywistym, zrozumiały dla szerokiego grona profesjonalnych odbiorców, stał się naturalnym elementem procesu podejmowania decyzji. System monitorowania korozji, który udostępniałby dokładniejsze informacje na temat stanu korozji komponentów roboczych, pozwoliłby również na skuteczniejsze zastosowanie środków zaradczych i pomógłby zminimalizować koszty. Te ostatnie związane są, między innymi, z wymianą uszkodzonych urządzeń, utratą sprawności oraz wpływem na środowisko.

Celem projektu pod nazwą "Zautomatyzowane czujniki korozji jako internetowe narzędzia kontroli procesu w czasie rzeczywistym" (Corrlog) było sprostanie potrzebie wprowadzenia czujników korozji jako narzędzi kontroli procesu w celu bardziej efektywnej ochrony przeciwkorozyjnej. Celem projektu było opracowanie małych, niezależnych czujników, które pozwalałyby na szybkie, niezawodne i powtarzalne monitorowanie korozji. Zespół projektu skoncentrował się na optymalizacji bezpośredniego dostępu do danych dla użytkowników końcowych oraz na uzyskaniu dokładności czujników oraz ich niezawodności na platformach indywidualnego zastosowania.

Działania skupiły się na opracowaniu czujników korozji atmosferycznej do zastosowania w pomieszczeniach zamkniętych i na wolnym powietrzu, a także czujników korozji wywołanej czynnikami płynnymi lub glebą do wykrywania korozji wewnętrznej lub zewnętrznej. Opierając prace na koncepcji instrumentu pomiarowego korzystającego z techniki oporu elektrycznego (ER), partnerzy opracowali konstrukcje prototypowe: jedną dla sondy zamontowanej na tej samej płaszczyźnie z powierzchnią otaczającą, jedną dla sondy wprowadzanej. Testy laboratoryjne wykazały dobrą współzależność między monitorowaniem przy użyciu odpowiedzi ER a rzeczywistą szybkością korozji określaną za pomocą czujnika. Podczas dalszych prac zdefiniowano wymagania techniczne dotyczące konstrukcji w oparciu o wymogi użytkownika końcowego oraz produkcję różnych prototypów stalowych sond wprowadzanych testowanych w ramach prób terenowych. Wyniki eksperymentalne potwierdziły skuteczność sond.

Sonda wprowadzana została udostępniona poprzez firmę Metricorr i będzie sprzedawana głównie do zastosowań w zakresie ciepłownictwa wodnego. W sprawozdaniach Corrlog podkreślono, że sonda montowana na tej samej płaszczyźnie z powierzchnią otaczającą może być produkowana na zamówienie.

Wyniki badania mają potencjał, by pobudzać zastosowanie czujników na rzecz ochrony dorobku kulturowego, sprzętu elektronicznego, w telekomunikacji i transporcie.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę