Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

RECAPO — Wynik w skrócie

Project ID: 26316
Źródło dofinansowania: FP6-INCO

Porządkowanie systemów na rzecz wzmocnienia przemysłu

W ramach inicjatywy finansowanej ze środków UE przystąpiono do poprawy krajowego przemysłu polimerowego. Dzięki serii warsztatów i powiązanych działań udało się wskazać słabe punkty i obszary wymagające udoskonalenia.
Porządkowanie systemów na rzecz wzmocnienia przemysłu
W ramach projektu pod nazwą "Wspieranie zdolności Wydziału Inżynierii Polimerowej w celu charakteryzacji i testowania polimerów" (Recapo) zajęto się rozwojem wydajności badań realizowanych na Wydziale Inżynierii Polimerowej oraz Wydziale Inżynierii Chemicznej i Automatyki przy Instytucie Technologii i Metalurgii w Skopje w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii. Celem projektu było uzyskanie zdolności promowania tych placówek jako uprawnionych organów referencyjnych – brak tego typu organów krajowych bowiem uniemożliwia eksportowanie produktów na bazie polimerów.

Aby zrealizować te cele i podnieść poziom działań naukowych, zespół projektu Recapo rozpoczął od nawiązania kontaktu z podobnymi, lepiej rozwiniętymi instytucjami UE, aby skorzystać z ich wiedzy i doświadczenia. W tym celu zorganizowano szereg warsztatów w ramach czynności wspierających kluczowe cele projektu.

Zorganizowano warsztat na temat tworzyw polimerowych, natomiast eksperymentalne techniki, metodologie i wyniki związane z badaniem w tej dziedzinie opublikowano w czasopismach naukowych lub zaprezentowano podczas odpowiednich spotkań. Partnerzy projektu opracowali szereg sprawozdań, między innymi na temat monitorowania i przetwarzania danych technologicznych w sprawie pilotażowej linii recyklingu tworzyw polimerowych oraz jedno w sprawie zidentyfikowania i przezwyciężenia jej słabych punktów.

Zorganizowano warsztat na temat eksperymentalnego modelowania i modelowania w ramach gospodarki odpadami plastikowymi. Sondaż przeprowadzony pośród uczestników ujawnił, że inżynierowie ds. polimerów z przedsiębiorstw wtórnego przetwarzania tworzyw sztucznych nie są dobrze zorientowani w stosowaniu modelowania numerycznego w przemyśle polimerowym.

Podniesiono standard laboratorium referencyjnego w celu przeprowadzenia charakterystyki i testów polimerów, dostarczając nowe wyposażenie i wdrażając metodologię stosowaną w krajach UE do charakteryzowania i testowania polimerów.

Sporządzono ostateczne sprawozdanie Recapo, podkreślając, że udało się zrealizować założenia projektu. W związku z tym wyniki mają potencjał, by otworzyć drogę ku niezbędnym ogólnokrajowym ulepszeniom w tej dziedzinie.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę