Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

FEMIPOL — Wynik w skrócie

Project ID: 22666
Źródło dofinansowania: FP6-POLICIES
Kraj: Niemcy

Silne wsparcie dla migrujących kobiet

Europa musi wprowadzić nową politykę, która pomoże migrującym kobietom zintegrować się z europejskimi pracownikami. Można to osiągnąć poprzez promowanie pracy wykwalifikowanej oraz zniechęcanie do handlu ludźmi i narkotykami oraz prostytucji.
Silne wsparcie dla migrujących kobiet
Ponieważ europejska populacja starzeje się, ważne jest zapewnienie, aby imigrantki oraz nowi przybysze mogli skutecznie wypełnić luki pozostawiane przez kobiety przechodzące na emeryturę, a także przyczynić się tworzenia wydajnych społeczeństw. W ramach finansowanego przez UE projektu pod nazwą "Integracja imigrantek na rynku pracy i w społeczeństwie. Ocena polityki i zalecenia polityczne" (Femipol) podjęto starania na rzecz osiągnięcia tego celu.

Większość tych kobiet zmuszona jest do pracy w usługach w zakresie sprzątania, rolnictwie i turystyce, a także w branży seksualnej i narkotykowej. Mając to na uwadze, realizatorzy projektu mieli na celu otwarcie obszarów zatrudnienia, które również sprzyjają włączeniu społecznemu i spójności społecznej. Dlatego też w ramach projektu przeprowadzono ocenę odpowiednich rynków i polityk społecznych, a także polityk integracyjnych i migracyjnych, aby opracować zalecenia podejmujące kwestie.

W projekcie uwzględnione zostały kobiety przybywające z różnych krajów, a także ich sytuacja w różnych państwach UE. Przeanalizowano ich status, dokonano przeglądu odpowiednich polityk oraz przeprowadzono wywiady zarówno z migrującymi kobietami, jak i pracownikami służb socjalnych w celu zgromadzenia danych. Prace objęły badania sektorów nieformalnych, zmian w systemach opieki społecznej, barier językowych, wykluczenia społecznego oraz przeszkód w wykorzystywaniu umiejętności zawodowych.

Ponadto w ramach projektu Femipol zarysowano różne zalecenia ułatwiające i legalizujące imigrację, a także ograniczające nieformalne rynki pracy. Zaproponowano przegląd polityk, które wyniszczają system opieki społecznej oraz poparto propozycję organizowania kursów językowych na rzecz rozwoju kapitału ludzkiego. Projekt wezwał do unowocześnienia krajowego zatrudnienia i nadania praw kobietom uprawiającym prostytucję. Wreszcie Femipol zaapelował o podjęcie kwestii handlu ludźmi oraz promowanie praw człowieka na rzecz wzmocnienia sytuacji ofiar.

Podsumowując, wpływ tego projektu na prawa imigrantów w Europie może być naprawdę bardzo pozytywny.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę