Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

STEF-NANO-ACC — Wynik w skrócie

Project ID: 3371
Źródło dofinansowania: FP6-NMP
Kraj: Polska

Nanonauka dociera do nowej Europy

Nanotechnologia była dotąd postrzegana jako nauka przyszłości, a postępy w tej dziedzinie sprawiają, że z dnia na dzień Europa staje się coraz bardziej konkurencyjna. UE chce zaangażować młode kraje europejskie w tę konkurencyjną technologię.
Nanonauka dociera do nowej Europy
Do podstawowych tematów opracowywanych w ramach szóstego programu ramowego (6PR) w celu dalszego rozwijania sektorów gospodarczych oraz pogłębiania wiedzy ekspertów należały nanonauki, nanotechnologie, materiały oraz nowe technologie produkcyjne (NMP). UE starała się również zaangażować stowarzyszone kraje kandydujące w projekty NMP, aby zwiększyć konkurencyjność przyszłych państw członkowskich UE.

Celem finansowanego ze środków UE projektu "Pobudzanie, wspomaganie i zachęcanie organizacji naukowych ze stowarzyszonych krajów kandydujących do udziału w 6PR" (Stef-Nano-ACC) było zrealizowanie wytycznych UE w tym zakresie. Na Węgrzech i w Polsce zorganizowano warsztaty, konferencje oraz spotkania biznesowe, aby rozpoznać narastający potencjał oraz wzbudzić zainteresowanie tematami NMP. Te spotkania miały przede wszystkim na celu przyciągnięcie młodych naukowców, w szczególności kobiet, poprzez sięgnięcie do segmentów społeczeństwa, które mogłyby znacznie skorzystać na usprawnieniu współpracy sieciowej.

Ogólnie w ramach projektu wzmacniano strukturę organizacyjną w kwestiach związanych z NMP oraz zachęcano do udziału w składaniu propozycji w UE, które umożliwiłyby dalszy zrównoważony rozwój, wspomogły konkurencyjność oraz nawiązywanie partnerstw pomiędzy obecnymi lub przyszłymi społeczeństwami europejskimi. Działania związane z projektem przyczyniły się do wzmocnienia europejskiej przestrzeni badawczej (EPB) oraz zintegrowania nowszych narodów europejskich z pozostałymi. Dodatkową korzyścią było usprawnienie współpracy pomiędzy krajami spoza UE, co przyczyniło się do powiększenia europejskiej strefy wpływów oraz konkurencyjności.

Intensywne promowanie projektu poprzez konferencje, konkursy, fora oraz prezentacje przyczyniło się do nawiązania trwałych partnerstw w dziedzinie NMP oraz utworzenia solidnych konsorcjów projektowych. Wynikiem projektu było zwiększenie udziału stowarzyszonych krajów kandydujących w działaniach z zakresu NMP podejmowanych w ramach 6PR, a także wzmocnienie EPB, w tym odbudowanie w kręgach naukowych entuzjazmu w odniesieniu do tego tematu.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę