Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

CHANNEL — Wynik w skrócie

Project ID: 3375
Źródło dofinansowania: FP6-FOOD
Kraj: Węgry

Perspektywa UE na rolnictwo organiczne

Poprzez konsolidację praktyk z różnych europejskich krajów w zakresie rolnictwa organicznego, przyjazne środowisku procesy rolnicze oraz prawodawstwo może ulec większej harmonizacji na całym kontynencie.
Perspektywa UE na rolnictwo organiczne
Rolnictwo organiczne oferuje społeczeństwu i środowisku szereg korzyści, jednak prawo je regulujące jest odmienne w całej Europie. Finansowany przez UE projekt pod nazwą Channel miał na celu harmonizację procesów, prawodawstwa i ram ekonomicznych w odniesieniu do rolnictwa organicznego.

W jego ramach zbudowano bazę danych o kluczowych aspektach rolnictwa organicznego we wszystkich krajach uczestniczących w projekcie. Inicjatywa ta objęła róże tematy, takie jak ochrona roślin, wysiew organiczny, hodowla zwierząt, agrotechnologia, zwalczanie chwastów i żyzność gleby. Udało się zgromadzić dokładne dane za pośrednictwem różnych kwestionariuszy kierowanych do rządów, decydentów, zrzeszeń rolników, badaczy i innych zainteresowanych stron.

Ponadto w ramach projektu Channel zaprojektowano stronę internetową, która posłużyła za forum dyskusyjne i pobudziła tematyczną wymianę. Wyniki kwestionariuszy zostały także opublikowane na stronie internetowej na użytek przedstawicieli z różnych krajów.

Podsumowując, uczestnicy projektu skutecznie zebrali cenne dane na temat rolnictwa organicznego w kilku europejskich krajach oraz skonsolidowali wyniki na użytek ekspertów, decydentów i studentów. Ogólne wnioski i zalecenia projektu Channel zostały zaprezentowane szerszej grupie europejskich odbiorców podczas konferencji podsumowującej.

Należy zauważyć, że projekt realizowany był w ścisłym powiązaniu z duńską organizacją SAFO – Sustaining Animal Health and Food Safety in Organic Farming (zapewnienie i utrzymanie w rolnictwie organicznym zdrowotności zwierząt i bezpieczeństwa żywności). Rozpowszechnianie informacji poprzez imprezy, ulotki oraz popularną stronę internetową już pobudziło harmonizację praktyk i norm w europejskich krajach, a działania takie prawdopodobnie będą miały swój dalszy ciąg.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę