Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

UNICAFE — Wynik w skrócie

Project ID: 36695
Źródło dofinansowania: FP6-SOCIETY
Kraj: Węgry

Odwzorowanie teraźniejszości na rzecz lepszej przyszłości nauk przyrodniczych

W ramach finansowanej przez UE inicjatywy zbadano bieżącą sytuację kobiet naukowców w naukach przyrodniczych pod względem wzorców i wyborów dotyczących rozwoju zawodowego. Do osiągnięć projektu należy raport syntetyczny oraz zalecenia w zakresie włączenia problematyki płci do głównego nurtu na uniwersytetach.
Odwzorowanie teraźniejszości na rzecz lepszej przyszłości nauk przyrodniczych
W ramach projektu pod nazwą "Badanie drogi zawodowej kobiet naukowców w naukach przyrodniczych na wyższych uczelniach technicznych" (Unicafe) podjęto innowacyjne podejście do pozyskiwania szerszej wiedzy na temat wzorców kariery zawodowej kobiet naukowców na uniwersytetach. Członkowie zespołu z siedmiu uniwersytetów z sześciu europejskich krajów czynnie odwzorowali sytuację kobiet naukowców w inżynierii i naukach przyrodniczych. Działania skoncentrowane były na takich kwestiach, jak różnice w zakresie płci w odniesieniu do kariery naukowej, dostęp do finansowania oraz równowaga między życiem zawodowym a prywatnym.

Badanie przeprowadzono wśród doktorantów, badaczy oraz decydentów w celu zgromadzenie szczegółowych danych statystycznych. Przeprowadzono także rozmowy z kobietami naukowcami, które pomimo wielu trudności odniosły sukces w realizacji kariery naukowej. W ramach projektu Unicafe odwzorowano zarówno dobre, jak i złe praktyki w celu określenia czynników odgrywających rolę w negatywnym wpływie na karierę zawodową kobiet naukowców.

Partnerzy projektu sporządzili raport syntetyczny łączący istotne odkrycia oraz porównujący wyniki. Rezultaty oparte były na porównaniu między uczelniami oraz między dwiema dziedzinami naukowymi – inżynierią i naukami przyrodniczymi. Wynikiem podjętych prac było sformułowanie zaleceń politycznych w odniesieniu do działań, jakie mogą podjąć uniwersytety w celu włączenia problematyki płci do głównego nurtu.

Raporty uniwersyteckie oraz ostateczny raport syntetyczny zostały rozpowszechnione na uczelniach wyższych oraz wśród decydentów z całej Europy; dodatkowo zorganizowano międzynarodową konferencję w celu udostępnienia wyników badania.

Porównawcze odwzorowanie umożliwiło uzyskanie informacji o niezmiennym statusie uniwersytetów w krajach uczelni uczestniczących, a także wniosków podkreślających przeszkody stojące na drodze kobiet w różnych dziedzinach naukowych i krajach. Do wyników projektu Unicafe należy także zaliczyć nową metodologię oraz odkrycia, które mogą pomóc uniwersytetom we wdrożeniu skuteczniejszej strategii zasobów ludzkich.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę