Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

IPRAM — Wynik w skrócie

Project ID: 37626
Źródło dofinansowania: FP6-LIFESCIHEALTH
Kraj: Austria

Czerpanie korzyści z wyników badań bionaukowych

Komercyjne zastosowanie badań ma zasadnicze znaczenie dla otwierania nowych firm. W ramach inicjatywy UE poinformowano naukowców, jak powinni chronić i przekazywać wyniki badań branży przemysłowej.
Czerpanie korzyści z wyników badań bionaukowych
Rynek biotechnologii w dużej mierze opiera się na nieustannym wprowadzaniu nowych produktów i technologii. Wymaga to ostrożnej oceny i komercjalizacji wyników badań. W związku z tym naukowcy powinni zostać przeszkoleni w zakresie efektywnego wykorzystywania wyników badań oraz wynalazków poprzez tworzenie spółek typu spin-off czy udzielanie licencji.

Głównym celem finansowanego ze środków UE projektu "Kurs na temat praw własności intelektualnej i zarządzania środkami trwałymi" (IPRAM) było podniesienie świadomości naukowców na temat sposobów ochrony badań i komercyjnego ich wykorzystania. Ośmiotygodniowe wykłady na temat praw własności intelektualnej (IPR) odbyły sie w wielu miastach na terenie Europy, a podczas nich omówiono wiele przypadków z sektora nauk przyrodniczych.

Broszurę zawierającą treść kursów i inne istotne informacje udostępniono za pośrednictwem strony internetowej projektu IPRAM. Ponadto konsorcjum utworzyło sieć ekspertów oferującą porady w zakresie IPR oraz kwestii patentowych w społeczności akademickiej.

Projekt IPRAM zapewnił naukowcom i osobom zajmującym się transferem technologii niezbędną wiedzę w zakresie najskuteczniejszego rozpowszechniania wyników badań na rzecz komercyjnego zastosowania. Oczekuje sie, że kursy te pobudzą transfer technologii ze środowiska akademickiego do branży przemysłowej i pomogą w rozwoju nowych zrównoważonych przedsiębiorstw w sektorze biotechnologii.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę