Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

HYCONES — Wynik w skrócie

Project ID: 32970
Źródło dofinansowania: FP6-NMP
Kraj: Grecja

Nowa nadzieja dla samochodów napędzanych wodorem

Wodór jest uważany za lekarstwo na światowy kryzys energetyczny, ale w ostatnim czasie z kilku powodów zawiódł pokładane w nim nadzieje. Dzięki finansowanej ze środków UE inicjatywie dokonano postępu w kwestii wykorzystania obiecującego, całkowicie nowego materiału do przechowywania wodoru w ramach zastosowań mobilnych.
Nowa nadzieja dla samochodów napędzanych wodorem
Zużycie węglowych paliw kopalnych wciąż rośnie, skutkiem czego te źródła energii stają się coraz uboższe. Co więcej, podczas procesów spalania oddają do atmosfery miliardy ton dwutlenku węgla (CO2), a to uważane jest za czynnik sprzyjający globalnemu ociepleniu.

Biorąc pod uwagę, że transport w dużej mierze przyczynia się do wzrostu poziomu CO2 a wodór to atrakcyjne źródło energii, można się spodziewać, że wodór znajdzie zastosowanie przede wszystkim na drogach. Jednak wymogi dotyczące przechowywania wodoru w transporcie są dużo trudniejsze do spełnienia niż te dotyczące zastosowań stacjonarnych, takich jak zasilanie fabryk czy gospodarstw domowych.

Jedną z największych przeszkód jest fakt, że w temperaturze środowiskowej wymaganej do pracy samochodu wodór zawiera dużo mniej energii niż taka sama ilość benzyny. Oprócz tego wysokociśnieniowe sprężanie gazu wciąż nie sprawdza się w przypadku zastosowań mobilnych ze względu na kwestie objętości, energii i bezpieczeństwa.

Naukowcy biorący udział w projekcie "Przechowywanie wodoru w stożkach węglowych" (Hycones) oczyścili stożki węglowe (CC). Dzięki finansowemu wsparciu ze strony UE ta nowa i nieznana dotychczas forma węgla jest teraz produkowana w ilościach przemysłowych.

Intensywne modelowanie pozwoliło na sporządzenie dokładnego opisu fundamentalnych kwestii istotnych dla przechowywania wodoru przy użyciu tego oczyszczonego materiału. Stożki węglowe pozwalają przechowywać wodór w sposób wydajny, skuteczny i niezbyt kosztowny. Co jednak najważniejsze, badacze zweryfikowali za pomocą eksperymentów zdolność stożków węglowych do uwalniania wodoru w temperaturze zbliżonej do pokojowej, a tym samym potwierdzili ich potencjał do przechowywania wodoru w zastosowaniach mobilnych.

Wyniki projektu Hycones zyskały międzynarodowy rozgłos. Naukowcy nawiązali współpracę z uczestnikami europejskich i międzynarodowych projektów oraz programów dotyczących przechowywania wodoru, wliczając w to te prowadzone przez Departament Energii Stanów Zjednoczonych.

Naukowcy z UE opracowali więc całkowicie nowy materiał, dzięki któremu można wykorzystać wodór jako źródło energii w transporcie. Wyniki projektu powinny mieć znaczący wpływ na projektowanie i produkcję samochodów napędzanych wodorem w przyszłości, co pozwoli na uniezależnienie się od paliw kopalnych i lepszą ochronę środowiska. Co więcej, europejskie sukcesy na gruncie rynku samochodów napędzanych wodorem mogą znacząco wpłynąć na europejski rynek pracy.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę