Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

SURFACE NET — Wynik w skrócie

Project ID: 44672
Źródło dofinansowania: FP6-SME
Kraj: Portugalia

Wzmacnianie transportu powierzchniowego w nowej Europie

Mechanizmy wspierające kraje UE oraz młode narody UE w modernizacji sektora transportowego zrodziły owoce oraz sposoby nawiązywania nowych partnerstw.
Wzmacnianie transportu powierzchniowego w nowej Europie
Przed przystąpieniem Bułgarii i Rumunii do UE istniała potrzeba pobudzenia konkurencyjności oraz podniesienia standardów życia poprzez zapewnienie i udoskonalenie podstawowych usług. Jednym z głównych tematów w tych krajach oraz w krajach kandydujących, które jeszcze nie przystąpiły do UE, jest zapewnienie wydajnego transportu powierzchniowego.

Finansowany przez UE projekt pod nazwą "Wspieranie MŚP świadczących usługi transportu powierzchniowego w krajach kandydujących przygotowujących projekty badawczo-technologiczne (RTD) do programów 7PR i CPI" (Surface Net) miał na celu zachęcenie Bułgarii, Rumunii i Turcji do udoskonalenia infrastruktury transportu powierzchniowego. W ramach projektu przyjrzano się nowym podejściom do zachęcania małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z tych krajów do podejmowania istotnych projektów w tej dziedzinie.

Za pomocą specjalistycznych kwestionariuszy zbadano zdolności badawczo-rozwojowe MŚP, a także zapewniono im dostęp do wyników projektów transportowych UE oraz różnorodnych metod wsparcia. Nawiązano kontakt z MŚP i określono, które z nich zajmowały się transportem kolejowym, drogowym i wodnym, koncentrując się również na infrastrukturze, pojazdach, przewozie towarów oraz osób.

W ramach projektu Surface Net w każdym kraju uczestniczącym zorganizowano także warsztaty, które zbiegły się z zaproszeniem do składania projektów w ramach siódmego programu ramowego (7PR) UE. Cele i wyniki projektu rozpowszechniono w drodze konferencji prasowych, publikacji oraz spotkań firmowych, jak również za pośrednictwem Internetu.

Projekt okazał się skuteczny w zakresie informowania MŚP o możliwościach i mechanizmach sprzyjających realizacji celów w sektorze transportu. Zapewnił on narzędzia ułatwiające składanie propozycji w ramach programów ramowych UE oraz pomógł w poszukiwaniach partnerów. Podjęte działania mogą potencjalnie pomóc MŚP w przekształcaniu pomysłów transportowych oraz aspiracji biznesowych w propozycje oraz korzystaniu z owoców działań.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę