Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

TRACK AND TRADE — Wynik w skrócie

Project ID: 32823
Źródło dofinansowania: FP6-SME
Kraj: Grecja

Istniejące dane na rzecz lepszych informacji o ruchu

Dzięki współpracy europejskich firm opracowano nowe technologie pozwalające szybko dostarczać precyzyjne dane o warunkach drogowych. W ramach tego internetowego systemu dostępne będą liczne aplikacje oferujące usługi podróżne.
Istniejące dane na rzecz lepszych informacji o ruchu
Z uwagi na rosnącą liczbę samochodów prywatnych i służbowych poruszających się w obszarach miejskich, precyzyjne dane o warunkach drogowych stały się cennym towarem. Konwencjonalne metody gromadzenia danych o ruchu wiążą się z wysokimi kosztami utrzymywania i serwisowania infrastruktury oraz komunikacji.

Biorąc jednak pod uwagę stale rosnącą liczbę pojazdów wyposażonych w urządzenia GPS, nie można pominąć ilości informacji już dostępnych. W ramach projektu "Tworzenie rynku danych dla systemu FCD" (TRACK AND TRADE) przeanalizowano możliwość wykorzystania danych FCD (Floating Car Data) w celu rozwiązania kilku znanych problemów, które pojawiają sie podczas generowania zawartości dotyczących ruchu.

W ramach finansowanej ze środków UE inicjatywy szukano możliwości stworzenia centrum danych FCD umożliwiającego gromadzenie i integrowanie danych od jak największej liczby użytkowników i wykorzystanie tego statycznego zasobu jako bazy dla usług oferujących informacje o ruchu. Taką bazę można następnie wykorzystać przy pomocy szeregu rozwiązań technologicznych.

Jedną z głównych innowacji technologicznych jest "technologia derywacji czasu podróży". Umożliwia ona łatwe gromadzenie danych FCD z różnych źródeł, takich jak korporacje taksówkowe, co zapewnia ich precyzyjność i skraca czas podróży.

Pierwszym etapem projektu było badanie ankietowe dotyczące istniejących formatów danych oraz standardów obowiązujących w tej dziedzinie. Na podstawie uzyskanych wyników zespół badaczy stworzył model danych na bazie technologii XML. Następnie opracowano elastyczną infrastrukturę do gromadzenia danych w oparciu o usługi internetowe, co ułatwiło łączenie nowych źródeł z centrum danych. Infrastruktura mediacyjna umożliwia odwzorowywanie różnych typów źródeł danych do odpowiednich modeli danych.

Zespół badaczy stworzył oprogramowanie wykorzystujące algorytm dopasowywania map umożliwiające nanoszenie danych FCD na sieć drogową i obliczanie czasu podróży.

Z uwagi na olbrzymią ilość informacji, kluczową kwestią było sprawne zarządzanie danymi. W ramach projektu określono schemat magazynu danych, który umożliwił zestawianie zestawianie czasów odbytych podróży na potrzeby przyszłych obliczeń. Opracowano struktury danych na tyle zaawansowane, że są one w stanie buforować strumienie danych FCD w czasie rzeczywistym.

Zaprojektowano także dwa interfejsy graficzne dla użytkowników różnego poziomu — rozwiązanie internetowe oparte na technologii open-source oraz pakiet zaawansowanych narzędzi.

Dla partnerów współpracujących przy projekcie, w tym m.in. firm z sektora MŚP oraz instytutów badawczych z kilku krajów w Europie, najważniejsze było wykorzystanie uzyskanych wyników. Wdrożyli oni i przetestowali pięć usług komercyjnych oferujących wartość dodaną, a współpraca pomiędzy nimi trwa od zakończenia projektu.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę