Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

MODBRAKE — Wynik w skrócie

Project ID: 31498
Źródło dofinansowania: FP6-SUSTDEV
Kraj: Belgia

Standaryzacja na rzecz bezpieczniejszych i sprawniejszych podróży kolejowych

W ramach projektu finansowanego przez UE poczyniono postępy w zakresie osiągnięcia interoperacyjności europejskich sieci kolejowych. Cel, jakim jest standaryzacja układów hamulcowych, pozwoli także zmniejszyć koszty eksploatacji i konserwacji.
Standaryzacja na rzecz bezpieczniejszych i sprawniejszych podróży kolejowych
Jednym z najbardziej krytycznych i złożonych elementów, zwłaszcza jeśli chodzi o wymogi bezpieczeństwa, jest układ hamulcowy. Szeroki zakres procedur projektowania, testowania, walidacji i konserwacji układów hamulcowych przekłada się na kosztowne i czasochłonne czynności, które można by wyeliminować.

W ramach projektu "Innowacyjne koncepcje hamulców modularnych na rzecz zintegrowanej szybkobieżnej sieci kolejowej w Europie" (Modbrake) przedstawiono propozycję modularyzacji układu hamulcowego z myślą o rozwiązaniu tych kwestii. Projekt zrzeszył w celu zrealizowania tych zamierzeń wielu głównych operatorów kolejowych, integratorów systemów europejskich, ośrodki badawcze, stowarzyszenia przemysłowe oraz firmę zarządzającą projektami.

Inicjatywa Modbrake ruszyła śladami projektu "Innowacyjne koncepcje pojazdów modularnych na rzecz zintegrowanej sieci kolejowej w Europie" (Modtrain), aby rozważyć zastosowanie układów hamulcowych w pociągach szybkobieżnych. Układ hamulcowy podzielono na indywidualne moduły, a następnie omówiono specyfikacje techniczne dotyczące niezawodnych, przystępnych i interoperacyjnych systemów hamowania każdego z nich. Oprócz zapotrzebowania na ulepszoną fazę projektowania i poprawę kosztów cyklu życia (LCC), działanie przyniosło także cenny wkład dla europejskich organów normalizacyjnych.

Projekt Modbrake skupił się na kwestiach związanych ze standaryzacją, tak aby zharmonizować określone wymogi w zakresie zaopatrzenia i dopasowania głównych modułów hamulcowych do pociągów szybkobieżnych nowej generacji. Konsorcjum, uwrażliwione na kwestie konkurencyjności i postępu technologicznego, skupiło się na standaryzacji wymiennych modułów hamulcowych z uwzględnieniem funkcji, aby zachować ich specyfikę dla indywidualnych producentów.

Korzystając zestawu narzędzi LCC zmodyfikowanego na podstawie projektu Modtrain, badacze doszli do wniosku, że celem modyfikacji i modularyzacji komponentów układu hamowania powinno być zminimalizowanie czynności konserwacyjnych. Stanowi to obietnicę korzystnej obniżki kosztów w całym cyklu życia i być może zrekompensuje podwyższone koszty zakupu.

W ramach projektu Modbrake opracowano, przetestowano, oceniono i zademonstrowano działanie modułu hamulcowego, aby ukazać poziom kompatybilności wspólnych płaszczyzn. Wyniki projektu przyczynią się do osiągnięcia celu, jakim jest zapewnienie podróżnym w Europie bezpiecznej i przystępnej sieci kolejowej.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę