Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

EPATS — Wynik w skrócie

Project ID: 44549
Źródło dofinansowania: FP6-AEROSPACE
Kraj: Polska

Nowa wizja transportu powietrznego

Nowy system transportu powietrznego uwzględniający mniejsze jednostki mógłby oznaczać szybszą i tańszą obsługę oraz wygodniejsze połączenia pomiędzy transportem lądowym i powietrznym.
Nowa wizja transportu powietrznego
Obowiązujący obecnie w Europie model transportu powietrznego za kilka lat może przestać pracować z optymalną wydajnością z uwagi na wzrost popytu oraz zmiany wzorców podróżowania. W ramach finansowanego ze środków UE projektu "Badanie na temat europejskiego systemu powietrznego transportu pasażerskiego" (EPATS) zaproponowano system transportu powietrznego, który jest prostszy i bardziej wydajny pod względem czasu podróży, kosztów oraz obsługi klientów. W ramach projektu przeanalizowano możliwość wykorzystania mniejszych jednostek oraz rozszerzenia obsługi przez mniejsze lotniska, aby zapewnić szybszy dostęp do usług mniejszym społecznościom w porównaniu z możliwościami bieżącego modelu.

Celem projektu EPATS było zatem stworzenie nowego europejskiego systemu transportu powietrznego z uwzględnieniem rosnącego popytu na loty pasażerskie do roku 2020 oraz jego wpływu na pozostałe systemy transportu. W projekcie uwzględniono także infrastrukturę lotniskową oraz kwestie bezpieczeństwa i środowiska naturalnego.

Projekt osiągnął swoje cele dzięki analizie informacji dotyczących różnego typu lotnisk na terenie Europy. Dokonano porównania branży lotniczej w Europie i USA z uwzględnieniem możliwości operacyjnych, struktury floty oraz poziomu wykorzystania zasobów. W ramach projektu EPATS ustalono, że w porównaniu z UE branża lotnicza w USA znajduje się na bardziej korzystnej pozycji z uwagi na przepisy lokalne i nawyki transportowe.

Projekt dowiódł, że wprowadzenie nowego modelu wykorzystującego małe jednostki oraz mniejsze lotniska mógłby przyczynić się do uzyskania znacznych oszczędności. Podkreślono również, że transport powietrzny jest bezpieczniejszy, bardziej przyjazny środowisku i bardziej wydajny energetycznie niż transport samochodowy. W ramach projektu EPATS przeanalizowano także przewidywane trasy lotów, technologie lotnicze, produkcję jednostek powietrznych, przepisy certyfikacyjne oraz zużycie paliwa. Sformułowano także zalecane kroki w zakresie badań nad automatyzacją mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa obsługi maszyny przez jednego pilota oraz związane z tym zmiany w projektowaniu kokpitów.

Pomimo konieczności wyszkolenia przez UE nawet 200 tys. pilotów w ciągu 20 lat na potrzeby wskazanego modelu, nowa strategia będzie czynnikiem stymulującym przemysł lotniczy na wiele sposobów. W ramach projektu EPATS pomyślnie opracowano plan, którego celem jest promowanie nowych modeli biznesowych oraz koncepcji operacyjnych, a także stymulowanie produkcji i opracowywanie jednostek powietrznych nowych generacji.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę