Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

DIABR-ACT — Wynik w skrócie

Project ID: 22623
Źródło dofinansowania: FP6-POLICIES
Kraj: Francja

Zintegrowane rozwiązanie w zakresie ochrony przed szkodnikami

W ramach europejskiej inicjatywy wypracowano zintegrowane rozwiązanie w zakresie ochrony przed stonką kukurydzianą. Zastosowanie ujednoliconej strategii w całej Europie będzie miało pozytywny wpływ na produkcję kukurydzy i zminimalizuje zagrożenie ze strony szkodników.
Zintegrowane rozwiązanie w zakresie ochrony przed szkodnikami
Stonka kukurydziana (WCR-Diabrotica virgifera virgifera) stanowi poważne zagrożenie dla upraw kukurydzy na całym świecie. Larwy tego szkodnika żywią się korzeniami kukurydzy, utrudniając dopływ wody i substancji odżywczych do rośliny. Mimo że znaczne uszkodzenia korzenia zakłócają wzrost i pylenie rośliny, nie jest znany dokładny wpływ gospodarczy, jaki stonka kukurydziana wywiera na rolnictwo i żywność. Ponadto, choć podjęto wiele inicjatyw badawczych mających na celu zmniejszenie populacji WCR, istnieje paląca potrzeba zintegrowania tych inicjatyw w obrębie wspólnego planu naukowo-administracyjnego.

Głównym celem finansowanego ze środków UE projektu "Harmonizacja strategii do zwalczania Diabrotica virgifera virgifera" jest opracowanie jednolitej strategii kontroli populacji WCR. Posługując się sprawdzonymi strategiami kontroli szkodników oraz wyznaczając priorytety badawcze w tym zakresie, partnerzy projektu starają się opracować skoordynowany plan w celu lepszej kontroli populacji WCR i zapobieganiu jej wzrostu w całej Europie. W ramach projektu dokonano również oceny kosztów związanych z ochroną przed szkodnikami i ich zwalczaniem.Wśród analizowanych strategii ochrony przed WCR znalazły się między innymi kontrola biologiczna, wykorzystanie cech odpornościowych roślin, adaptacja metod biotechnologicznych i kulturowych. Mimo że każdy kraj musiałby dostosować te strategie do swoich potrzeb, wszystkie zaproponowane środki musiały w jak najmniejszym stopniu wpływać na bioróżnorodność i środowisko naturalne.Ponadto stworzono bazę danych zawierającą całą dostępną literaturę na temat ekologii WCR oraz bieżących inicjatyw badawczych. Przygotowano również wyczerpujące omówienie dotychczasowych badań poświęconych biologii WCR. W ramach projektu zebrano grupę ekspertów w dziedzinie uprawy kukurydzy i ekologii WCR, aby opracować strategie ochrony przed WCR, które można byłoby zintegrować z istniejącymi rozwiązaniami wykorzystywanymi w zwalczaniu innych szkodników kukurydzy. Badacze analizowali również możliwość wzmocnienia i hodowli różnych naturalnych wrogów WCR w celu zmniejszenia inwazji tych szkodników.Osiągnięcia w ramach projektu DIABR-ACT zostały streszczone w raporcie poświęconym najbardziej obiecującym strategiom kontroli biologicznej, które kraje europejskie powinny wdrożyć, aby zmniejszyć populacje WCR. Zaproponowane zintegrowane rozwiązanie w zakresie ochrony przed szkodnikami ma na celu ograniczenie inwazji WCR oraz usprawnienie europejskich systemów produkcji kukurydzy.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę